Evenimente ale Acţiunii Catolice la Roma

La ceas aniversar – 30 de ani de la constituire, Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC), din care face parte şi Acţiunea Catolică din România organizează în perioada 27 -30 aprilie o serie de evenimente care se vor desfăşura la Roma.

Cel de-al II-lea Congres al Acţiunii Catolice, organizat de FIAC în colaborare cu Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață şi Acţiunea Catolică Italiană se va desfăşura joi, 27 aprilie 2017 în Aula Sinodală din Vatican. Tema congresului „Acțiunea Catolică este misiune cu toți și pentru toți” este răspunsul la invitaţia pe care Sfântul Părinte Papa Francisc a făcut-o întregii Bisericii prin exortaţia apostolică Evangelii Gaudium.

La eveniment au confirmat participarea peste 300 de participanţi, responsabili şi asistenţi spirituali la nivel naţional ai Acţiunii Catolice din peste 50 de ţări precum şi reprezentanţi ai Conferinţelor Episcopale Continentale precum FABC (Asia), CELAM (America Latină), SECAM (Africa), CCEE şi COMECE (Europa). De asemenea, vor participa şi responsabili din 15 organizaţii de laici internaţionale precum şi membri ai Curiei romane.

Acțiunea Catolică din România va participa cu o delegație formată din: Anca Frona – președinte, pr. Felix Roca – asistent spiritual general, Adriana Ianuș – vicepreședinte sector tineri, Cristina Mare – președinte AC Iași, Cristina Mihălțan – președinte ASTRU Oradea, Călin Diaconu – președinte AGRU național. În calitate de invitaţi vor participa: PS Virgil Bercea, episcop al Eparhiei de Oradea şi responsabil cu laicii în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România, PS Petru Gherghel, episcop al Diecezei de Iaşi, pr. Cornel Cadar din Dieceza de Iaşi. De asemenea, din echipa care organizează evenimentul fac parte: Codruța Fernea – secretar ACRO și coordonator al departamentului tineri din cadrul FIAC, Oana Tuduce – președinte al Acţiunii Catolice din România în mandatul 2005-2013.

Congresul se va deschide cu sfânta Liturghie prezidată de Em. Sa card. Pietro Parolin, secretar de stat al Vaticanului în Basilica „Sfântul Petru”.  La congres a confirmat participarea Sfântul Părinte papa Francisc, care va adresa un mesaj pentru Acțiunea Catolică din lumea întreagă.

Programul evenimentului este structurat în cinci sesiuni, care vor fi introduse de Emilio Inzauraga – coordonatorul secretariatului FIAC:

  1. „Având ca busolă Evangelii Gaudium – Acțiunea Catolică, școală de discipoli misionari” – moderator Zenobe Niragira, reprezentant al Mişcărilor de Acţiunea Catolică din Burundi;
  2.  „Suntem misiune – laici care mergem împreună” – moderator Matteo Truffelli, preşedinte al Acţiuni Catolice Italiene;
  3. „Evanghelizatori ai Spiritului. Pedagogia Acțiunii Catolice, școală de sfințenie” – moderator Oana Tuduce, reprezentant al Acţiunii Catolice din România;
  4. „Cu toți și pentru toți” – moderator Rafael Corso, preşedinte al Acţiunii Catolice Argentina;
  5.  „O Acțiune Catolică în ieșire – experiențe misionare în comunitate, în colaborare cu Acțiunea Catolică din Roma”.

Dintre persoanele care vor avea intervenții în diferite puncte din program amintesc: E.S. Mons. Eduardo Garcia – asistent ecleziastic FIAC şi asistent spiritual al Acţiunii Catolice din Argentina, Stela Mora – teolog şi profesor la Universitatea Pontificală Gregoriană, E.S Card. Carlos Osoro Sierra – arhiepiscop de Madrid, Antonio Munoz – preşedinte al Acţiunii Catolice din Spania, Sandro Calvani – Senior Advisor Mae Fah Luang Foundation, Bangkok, Michel Roy – Secretar general Caritas International, don Salvatore Niciteretse – coordonator FIAC Africa, Franco Miano și Giuseppina de Simone – participanți la Adunările Generale ale Sinodului episcopilor despre familie, și mulți alți invitați.

Primele patru sesiuni vor fi urmate de rugăciunea de seară prezidată de E.S. Card. Kevin J. Farrell, prefect al Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă, şi binecuvântarea misionară. În cadrul celei de-a cincea sesiuni participanţii la Congres sunt invitaţi să cunoască experienţe misionare în Cetatea eternă.

A VII-a Adunare generală ordinară a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice se va desfăşura la Roma în perioada 28-29 aprilie. Responsabilii şi asistenţii Acţiunii Catolice vor împărtăşi experienţele de asociative din diversele părţi ale lumii, vor discuta diferite aspecte organizatorice atât la nivel de continent cât şi pe sectoare de vârstă. De asemenea, se vor alege țările care vor face parte din Secretariatul FIAC pentru mandatul 2017-2021.

În ziua de 30 aprilie, în Piața Sfântul Petru, Acțiunea Catolică din Italia sărbătorește 150 de ani de existență. La acest eveniment a confirmat prezenţa şi papa Francisc, care va susține o intervenție urmată de recitarea rugăciunii „Regina coeli” împreună cu peste cei 80.000 de membri ai Acţiunii Catolice Italiene, cu delegaţiile internaţionale ale Acţiunii Catolice din peste 50 de ţări prezente la Roma, precum şi pelerinii prezenţi în Piaţa Sfântul Petru.

Emilio Inzaurraga – coordonatorul secretariatului FIAC a evidenţiat în cadrul conferinţei de presă organizată pentru acest eveniment: “prezenta Sfântului Părinte la cele două evenimente este semnificativă pentru întreaga Acţiune Catolică reprezentând un semn de preţuire şi afecţiune vis-a-vis de Acţiunea Catolică care ne onorează și ne încurajează să ne implicăm mai mult. Papa Francisc ne încurajează pe fiecare în parte să ne asumăm un rol de protagonişti în misiune, în particular pe noi laicii, nu singuri, ci ca şi parte a poporului lui Dumnezeu, ca şi comunitate. Citind şi aprofundând Evangelii Gadium ne-am dat seama că suntem pregătiţi pentru acest proiect şi ne dorim să fim o Acţiune Catolică în ieşire spre lume, misionară. Prezenţa laicilor care trăiesc zi de zi coerent cu credinţa este o mărturie necesară pentru a ajunge la o lume mai umană, mai dreaptă, mai fraternă, mai solidară, în pace.”

Înainte de plecare spre Roma, Anca Frona – preşedintele Acţiunii Catolice din România a subliniat „Mă bucur că Acţiunea Catolică din România va fi prezentă cu o delegaţie frumoasă şi numeroasă la aceste evenimente. Sfântul Părinte ne încurajează în Evangelii Gaudium să nu ne fie frică să ieşim din spaţiile noastre şi să întâlnim lumea pentru a-L face cunoscut oamenilor pe Cristos, pentru a-i ajuta să-L întâlnească şi să redescopere frumuseţea şi vestea întotdeauna nouă a Evangheliei Sale. Cred că aceste evenimente la care va participa papa Francisc precum şi împărtăşirea proprilor trăiri, proiecte şi iniţiative în Acţiunea Catolică cu responsabili şi asistenţi de Acţiune Catolică din întreaga lume ne va motiva şi mai mult să ne implicăm în comunităţile noastre locale dar şi la nivel naţional – cu un nou patos, cu noi metode şi noi moduri de exprimare, cu convingerea că împreună şi în comuniune putem fi o mărturie vie şi o Acţiune Catolică şi mai implicată în viaţa Bisericii şi a societăţii noastre. Așadar vom avea ocazia să trăim la persoana I evenimente mari, memorabile, pentru istoria acestei asociații de laici. Îi mulțumim Domnului pentru marele dar pe care l-a făcut omenirii prin Acțiunea Catolică!”

De asemenea, Pr. Felix Roca – asistentul spiritual al Acţiunii Catolice din România a scos în evidenţă faptul că „Acţiunea Catolică din lumea întreagă doreşte să fie cu adevărat în slujba Bisericii. A unei Biserici care, aşa cum doreşte atât de mult Papa Francisc, iese în lume, se adresează tututor, merge pentru a-i căuta pe toţi. Congresul îşi doreşte să reînnoiască entuziasmul Acţiunii Catolice şi însufleţească mai mult conştiinţa valorii vocaţiei laicale, să reaminstească tuturor că nu doar avem o misiune, ci suntem misiune. Fără îndoială, în aceste timpuri laicii sunt o misiune valoroasă în Biserică şi în societate.”

Programul evenimentelor Acţiunii Catolice 2017 şi alte detalii sunt disponibile pe site-ul dedicat al acestui eveniment: www.congress2017.catholicactionforum.org

Pe parcursul evenimentelor delegaţia Acţiunii Catolice din România poate fi contactată via email acro@actiuneacatolica.ro sau la telefon 0744164669 – Codruta Fernea (secretar)

***

Logoul Congresului din 2017 a fost realizat pentru a da mărturie, cu linii simple şi culori care reprezintă fiecare dintre continente. Reprezintă o Acţiune Catolică prezentă în lume şi „în ieşire” misionară, al cărui centru este întotdeauna Isus, reprezentat în cruce şi asumând programul pastoral pe care papa Francisc l-a trasat în exortaţia apostolică Evangelii gaudium. Aceste linii trasează lumea urmând meridianele şi paralele. Verdele reprezintă Africa, roşul-America, albastrul-Oceania, galbenul- Asia şi albul- Europa. În fiecare continent Acţiunea Catolică este prezentă cu expresii diverse, cu acest nume sau cu alt nume, însă constituită de cele patru note caracteristice luate toate împreună după definiţia Conciliului Vatican II (AA, 20). Tema congresului: „Acţiunea Catolică este misiune cu toţi şi pentru toţi”, cu referire la paragraful 273 din Evangelii gaudium, completează logoul, pentru că vrem să fim misiune în inima poporului, oferind toată dinamica vieţii noastre asociative rodnice în Biserică, mister de comuniune misionară, şi în societate.

***

Rugăciune pentru congres

Doamne Isus Cristoase, primul evanghelizator al vieţii noastre,
te rugăm pentru acest al doilea Congres internaţional al Acţiunii Catolice,
ca să fie o „îndrăzneaţă coborâre a Duhului Sfânt pentru Biserica ce iese”.

Ca Biserică-comuniune dorim „să ne întoarcem la izvor
și să recuperăm prospețimea originală a evangheliei”,
care nouă, tuturor, – copii, tineri, adulţi, familii
ne spune „Mergeţi”, în special la cei mai săraci şi mai fragili,
cu mesajul Vieţii care dăruieşte Viaţă.

Să ne ajute „ascultarea Duhului să recunoaştem în mod comunitar
semnele timpului pentru a fi îndrăzneţi şi creativi”
experimentând „bucuria minunată şi mângâietoare de a evangheliza”
şi, astfel, să trăim, sub imboldul iubirii tale care ne face discipoli,
misionari în mijlocul popoarelor noastre.

Fă să punem în slujba Bisericii coresponsabilitatea noastră matură,
„păstrând o inimă credincioasă, generoasă şi simplă”,
pentru a favoriza cultura întâlnirii, al dialogului şi a păcii,
în exerciţiul responsabilităţilor sociale şi ecleziale,
căutând dezvoltarea oricărei persoane şi construirea binelui comun.

Maria, Steaua evanghelizării, să ne însufleţească astfel încât,
ca Acţiune Catolică să fim „casă comună” cu toţi şi pentru toţi,
şcoală de sfinţenie, loc fratern în care să reînnoim credinţa şi
să însufleţim alegerile profunde ale vieţii.
Mama Evangheliei vii, să ne reînnoiască angajamentul
de a lumina, a binecuvânta, a da viață, a ridica, a vindeca şi a elibera.

Suntem misiune! Pentru aceasta suntem Biserică în lume!
Sfinţii, fericiţii şi mărturisitorii Acţiunii Catolice din lumea întreagă
să mijlocească pentru noi!
Amin.

***

 

logoFIACconTesto_HD

Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice este un organism internaţional care reuneşte organizaţii ale Acţiunii Catolice recunoscute la nivel naţional sau diecezan. Obiectivele FIAC sunt: favorizarea cunoașterii reciproce între Acțiunile Catolice din diverse ţări; promovarea inițiativelor îndreptate spre susținerea și dezvoltarea slujirii specifice Acțiunii Catolice, în concordanță cu propria lor identitate într-o varietate de moduri și forme îmbogățite de diversitatea contextului cultural, social și eclezial în care acționează precum şi să promoveze inițiative care să tindă să aprofundeze problemele legate de viață și de misiunea Bisericii la nivel universal, continental sau regional.

Prin reprezentanta Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi—AGRU doamna Viorica Lascu, România s-a numărat printre ţările fondatoare ale Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice. Întâlnirile organizate de FIAC au creat oportunităţi de cunoaştere între responsabilii asociaţiilor de laici din România atât de rit latin cât şi de rit bizantin care au dust în 9 aprilie 2005 la constituirea Federaţiei Acţiunea Catolică din România.

 

Cristos a înviat!

17990419_1467387973311386_8297719932628956158_o

Asistentul spiritual al Acţiunii Catolice în lumina Exortaţiei apostolice Evangelii Gaudium

Având în prim plan spiritul coresponsabilităţii în misiunea Bisericii, Acţiunea Catolică îşi trăieşte vocaţia în strânsă legătură cu păstorii. De aceea, Federaţia noastră urmăreşte să ofere periodic propriilor asistenţi spirituali, precum şi altor păstori ce îndeplinesc diferite misiuni, ocazii de întâlnire, de reflecţie comună şi de împărtăşire fraternă. În acest sens, în perioada 15 – 18 mai 2017, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi (Sat/Şos. Ciofliceni, 54 / DJ 101B, Snagov, jud. Ilfov) se va desfăşura Seminarul de formare pentru asistenţii spirituali cu tema „Asistentul spiritual al Acţiunii Catolice în lumina Exortaţiei apostolice Evangelii Gaudium”. Motoul călăuzitor va fi: „V-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu” (In 13,15).

Acest seminar este adresat asistenţilor spirituali ai Acţiunii Catolice din diecezele şi eparhiile unde aceasta este prezentă, cu intenţia de a fi o ocazie de reflecţie asupra misiunii asistentului spiritual al Acţiunii Catolice în Biserica locală, cu o atenţie specială referitoare la îndemnurile Papei Francisc din Exortaţia apostolică Evangelii Gaudium. Sunt invitaţi şi alţi preoţi, diaconi sau seminarişti care doresc să cunoască mai bine vocaţia Acţiunii Catolice şi să trăiască un timp de aprofundare a propriei misiuni şi de fraternitate sacerdotală.

 În reflecţia asupra temelor propuse vom fi însoţiţi de episcopii prezenţi, precum şi de Pr. Antonio Mastantuono, vice-asistent general al Acţiunii Catolice din Italia, profesor de teologie pastorală în cadrul Universităţii Pontificale din Lateran şi paroh.

Sunt invitaţi şi alţi preoţi, diaconi sau seminarişti care doresc să cunoască mai bine vocaţia Acţiunii Catolice şi să trăiască un timp de aprofundare a propriei misiuni şi de fraternitate sacerdotală. Confimarea participări şi detalii logistice le primim via email: secretar@actiuneacatolica.ro până  cel târziu la data de 10 mai2017.

seminar-asistenti-2017-afis definitiv-page-0

 

PROGRAM:

Luni, 15 mai 2017
Sosiri
19.00   Sfânta Liturghie
20.00   Cină
21.00   Seara informală

Marţi, 16 mai 2017
08.00   Sfânta Liturghie
09.00   Mic dejun
10.00   Deschiderea oficială
Anca Frona, preşedinte al Acţiunii Catolice din România
Pr. Felix Roca, asistent spiritual general al Acţiunii Catolice din România
11.00   „A fi asistent spiritual în sintonie cu Evangelii gaudium” (I)
Pr. Antonio Mastantuono, vice-asistent general al Acţiunii Catolice din Italia
Dezbatere în grupuri mici
13.00   Prânz
15.00   „A fi asistent spiritual în sintonie cu Evangelii gaudium” (II)
Pr. Antonio Mastantuono
Dezbatere în grupuri mici
18.00   Plenară
19.30   Rugăciunea de seară
20.00   Cină
21.00   Serată de fraternitate

Miercuri, 17 mai 2017
08.00   Sfânta Liturghie
09.00   Mic dejun
10.00   „A-i motiva şi a-i tămădui pe lucrătorii pastorali”
Masă rotundă
12.00   Mărturii
13.00   Prânz
15.00   Acţiunea Catolică este misiune cu toţi şi pentru toţi
Ecouri ale Congresului internaţional al Acţiunii Catolice
Activitate în grupuri mici
18.00   „Pe drumul spre Sinodul dedicat tinerilor” – Pr. Felix Roca
18.30   Concluzii
19.30   Rugăciunea de seară
20.00   Cină
20.30   Serată de fraternitate

Joi, 18 mai 2017
07.30   Sfânta Liturghie
08.30   Mic dejun
Plecări

Viața trăiește prin familie!

An de  an, în ziua de 25 martie, Biserica sărbătorește Buna Vestire, când îngerul Gabriel vestește sfintei Fecioare Maria, că va deveni mama Mântuitorului nostru, Isus Cristos. Este momentul când Dumnezeu dăruiește lumii întregi, prin darul vieții, pe însuși Fiul său.

Semnificația sărbătorii Bunei Vestiri constituie pentru familiile creștine punctul central de  a reflecta și de a mulțumi lui Dumnezeu pentru darului vieții. Viața trăiește prin familie: copii, părinți, bunici, suntem cu toții responsabili de a promova și apăra acest mare dar!

Devenit deja tradiție, în România, de sărbătoarea Bunei Vestiri, are loc Marșul pentru viață. Este una dintre cele mai importante inițiative civice prin care se contribuie la lupta împotriva avortului, promovându-se astfel susținerea și apărarea vieții umane. Având ca temă „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine!”, evenimentul de anul acesta se află la cea de-a VII-a ediție și se desfășoară în 135 de orașe din România.

Acțiunea Catolică din România susține această inițiativă civică de apărare a vieții. Încurajăm membrii noștri să participe în orașele lor de proveniență la această activitate. Acolo unde marșul este organizat de organizații catolice, rugăm să fie purtate însemnele asociației noastre, pentru a avea siguranța că sunt promovate într-un cadru organizatoric creștin. Încurajăm participarea activă a membrilor noștri în toate orașele din țară, acolo unde marșul este organizat de organizații creștine.

Anca Frona
Preşedinte
Acţiunea Catolică din România

Reuniunea Consiliului Naţional

În perioada 10-12 martie 2017, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani de la Snagov a avut loc reuniunea Consiliului Naţional al Acţiunii Catolice din România.

Vineri seara, ne-am bucurat să îl avem în mijlocul nostru pe domnul Mihai Gheorghiu, preşedintele Coaliţiei pentru Familie, la care şi Acţiunea Catolică din România a aderat în decembrie 2016. Domnul Mihai Gheorghiu ne-a prezentat pe scurt istoricul Coaliţiei pentru Familie, de ce e important referendumul pentru schimbarea art. 48 din Constituţia României, pericolul revoluţiei sexuale globale care îşi face simţită prezenţa şi în România, precum şi ce putem face noi, ca Acţiune Catolică din România, în mod concret în ceea ce priveşte referendumul.

Sâmbătă dimineaţa am început ziua cu Sfânta Liturghie în rit bizantin. Părintele Cristian Langa, asistent spiritual al sectorului adulţi, ne-a invitat să auzim glasul Domnului din Evanghelia Sfântului Marcu referitor la vindecarea leprosului şi „să îi cerem să ne vindece insensibilitatea, bătucirea nervilor, a inimii şi a dragostei. Acesta este spiritul postului şi al întâlnirii noastre de aici. Să ai mereu o ureche spre Domnul şi una spre cel de lângă tine. Să îi spunem Domnului: dacă Tu vrei, eu sunt iertat, iar Domnul ne spune: dacă tu vrei, Eu pot.”

A urmat apoi un timp pe care l-am dedicat cunoaşterii reciproce. Andrei Popescu ne-a facilitat această sesiune de teambuilding, în cadrul căreia am avut ocazia să vorbim despre noi, despre culorile şi pasiunile noastre, dar şi despre motivele pentru care facem parte din echipa Consiliului Naţional al Acţiunii Catolice din România. Împreună, am stabilit care este întrebarea care ne va călăuzi munca în următorii trei ani în calitate de Consiliu Naţional şi apoi fiecare a ales o imagine care să definească primul pas pe care îl va face la nivel personal în acest sens.

În deschiderea oficială a Consiliului Naţional, Anca Frona, preşedintele Acţiunii Catolice din România, a subliniat: „Îmi doresc ca Acțiunea Catolică să fie acea CASĂ și ACASĂ de care ne vorbea Preasfinţitul Virgil Bercea în mesajul său către Adunarea Generală din noiembrie 2016. Pentru CASĂ, îmi doresc să avem în centrul atenției noastre principiile Evangheliei, Cuvântul lui Dumnezeu, Magisteriul Bisericii să fie punctul nostru de pornire în tot ceea ce ne propunem, baza noastră să fie Cristos, și prin El, în slujirea semenilor noștri, să fim ancorați pe stâncă. În acest mod ne dorim să fie construită CASA, cadrul în care ne desfășurăm activitățile. Pentru ACASĂ, Acțiunea Catolică să aibă în prim plan FAMILIA, cu darurile și resursele ei creștine, să apărăm principiile și valorile familiei tradiționale, să valorificăm vocația educativă a AC, frumusețea lui «a sta împreună», a conviețui – copii, tineri, părinți, bunici, a lua inițiativa, a ne implica, a însoți, a da rod, a sărbători îndemnuri pe care Papa Francisc ni le adresează în Evangelii Gaudium, cuvinte puternice, care îmi doresc să facă parte din metodologia Acţiunii Catolice”.

Părintele Felix Roca, asistentul spiritual general, ne-a oferit apoi o scurtă meditație pe marginea pasajului ispitirii lui Isus din Evanghelia după Matei 4,1-11. Binele se face cu sacrificii; de fiecare dată când se fac alegeri potrivite, apar ispitele. Diavolul vine cu propuneri avantajoase, el prezintă răul ca fiind un bine; de exemplu, transformarea pietrei în pâine. Însă Cristos nu intră în dialog cu Diavolul, El contracarează cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori suntem ispitiți, pentru a fi siguri că facem o alegere bună, trebuie să-l întrebăm pe Dumnezeu ce ar alege în locul nostru. În Sfânta Scriptură găsim răspunsurile potrivite la frământările noastre. Părintele Felix ne-a invitat să reflectăm la cele trei tipuri de ispitiri la care a fost supus și Isus:  dorința de bunuri, relații şi Dumnezeu, şi să alegem de fiecare dată ceea ce dorește El şi este spre binele aproapelui.

Surpriza dimineții a fost vizita E.S. Mons. Miguel Maury Buendia, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova, făcută Consiliului Național al Acțiunii Catolice. Ne-am bucurat să îl avem în mijlocul nostru şi să îi putem prezenta pe scurt activitatea desfăşurată de Acțiunea Catolică din România.

Partea a doua a a zilei a fost dedicată prezentării rezultatelor procesului de evaluare prin care au trecut Acţiunea Catolică din România şi organizaţiile sale membre, precum şi planificării mandatului 2017-2019 pe baza priorităţilor indicate în cadrul Adunării Generale. Sesiunea de lucru a fost facilitată de Codruța Fernea, secretarul Acţiunii Catolice din România. Individual, dar şi în grupuri, s-au generat idei şi s-au conturat iniţiative în jurul a patru direcţii: formare, promovarea Acţiunii Catolice, familie şi viaţă, precum şi implicare socio-politică. De asemenea, s-a discutat despre comunicare, mobilizare de resurse şi iniţiativa-surpriză pentru 2018, când vom sărbători 100 de ani de România. La finalul sesiunii, s-au prezentat elementele esenţiale ale Campusului Unitar Naţional al Acţiunii Catolice.

La finalul zilei, ne-am bucurat împreună de frumoasa prezentare a Sanctuarului Marian Carmelitan de la Ciofliceni, realizată de părintele Stefano Conotter, OCD.  Am fost fascinaţi de opera maestrului Marko Rupnik SJ, precum şi de toate detaliile care fac acest Sanctuar să fie unic în peisajul sanctuarelor şi mănăstirilor din România.

Am încheiat ziua în rugăciune. În cadrul Adoraţiei Euharistice, i-am mulţumim Domnului pentru toate darurile primite, pentru toată munca depusă în aceste zile şi i-am cerut să binecuvânteze Acţiunea Catolică din România şi misiunea sa în Biserică şi în lume.

Lucrările Consiliului Naţional au continuat şi duminică, 12 martie 2017.  După rugăciunea Laudelor şi micul dejun,  în echipele de sector s-a aprofundat tematica campusului, iar apoi, în cadrul sesiunii de încheiere, s-au prezentat propunerile echipelor sectoriale şi s-a discutat despre bunele practici pentru eficientizarea comunicării interne și externe.

Am încheiat reuniunea Consiliului Naţional cu participarea la Liturghia comunităţii din cadrul Sanctuarului, mulţumindu-i Domnului pentru zilele intense petrecute împreună, pentru rugăciunea împreună, pentru comuniunea dintre noi, dar mai ales pentru darul preţios al timpului în care ne-am propus, parafrazându-l pe Pr. Vasile Fernea:  să fim de folos Bisericii şi neamului nostru.

17190485_1429567027093481_7977751563708227357_n

17190625_1430187997031384_1138907988872726407_n

17190949_1430192703697580_3496931445244864579_n
17191472_1430137023703148_631732819043079504_n

17155165_1430649603651890_8652539600039005444_n

17155859_1433345450048972_6723308898622931778_n

WordPress Theme Design