Categorie: Fără categorie

Cristos a înviat!

17990419_1467387973311386_8297719932628956158_o

Zilele Acţiunii Catolice 2015

Un proiect de tradiţie al Acţiunii Catolice din România – Zilele Acţiunii Catolice – se vor desfăşura în acest an în perioada 18 – 25 octombrie 2015.

Zilele Acţiunii Catolice din acest an au tema „Să venim în întâmpinarea fiecărei persoane cu bunătatea şi duioşia lui Dumnezeu!” şi motto-ul „Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun, pentru că veșnică este îndurarea lui!” (Ps 136).

Asociaţiile din cadrul Federaţiei sunt invitate, în cadrul Zilelor Acţiunii Catolice, să organizeze la nivel local activităţi în care să aprofundeze tema coresponsabilităţii în contextul Jubileului Milostivirii, să celebreze memoria Patronului federaţiei precum şi să propună alte iniţiative care să ajute membrii de acţiune catolică în trăirea credinţei şi la creşterea asociaţiei.

Vă dorim mult succes în realizarea acestui eveniment la nivel local şi să ne rugăm împreună ca Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul Acţiunii Catolice din România, să mijlocească pentru noi acele haruri necesare pentru a trăi şi mărturisi cu intensitate credinţa creştină.

Încredințăm toate iniţiativele din acest an asociativ rugăciunilor tuturor membrilor Acţiunii Catolice din România!

Vă rugăm să ne semnalaţi iniţiativele locale precum şi fotografii la adresa de email acro@actiuneacatolica.ro

RESURSE

Invitaţie la rugăciune pentru Creaţie

Acţiunea Catolică din întreaga lume reunită în Forumul Internaţional Acţiunea Catolică invită la rugăciune în 1 septembrie cu ocazie primei Zile Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei.

Instituirea Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei (1 septembrie)

Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei  ne oferă “oportunitatea preţioasă de a reînnoi adeziunea personală la propria vocaţie de păzitori ai creaţiei, înălţând către Dumnezeu mulţumirea pentru lucrarea minunată pe care El a încredinţat-o îngrijirii noastre, invocând ajutorul său pentru ocrotirea creaţiei şi milostivirea sa pentru păcatele comise împotriva lumii în care trăim”.

Recomandăm:

  • Rugăciunea personală în 1 septembrie şi participând la Sfânta Liturghie, cu rugăciunea cotidiană, recitând Sfântul Rozar, cu un timp de tăcere şi adoraţie.
  • Participarea, acolo unde este posibil, la rugăciunea comunitară în familie, în parohie, în grupul de Acţiunea Catolică
  • Recitarea rugăciunii pentru îngrijirea creaţiei în cadrul tuturor iniţiativelor desfăşurare de Acţiunea Catolică în luna septembrie
  • Organiazarea unui moment de rugăciune comunitară ( chiar şi într-o altă dată) şi implicarea întreci comunităţi locale, grupuri AC, alte asociaţii şi mişcări, în special tinerii, invitând de asemenea să participe şi tineri de alte confesiunii creştine.
  • Implicare la nivel naţional, diecezan sau eparhial, oferind disponibilitatea Acţiunii Catolice de a colabora cu comisiile pentru familie, pentru pastoraţia tineretului pentru “să realizeze oportune iniţiative de promovare şi de animare, pentru ca această celebrare anuală să fie un moment puternic de rugăciune, reflecţie, convertire şi asumare de stiluri de viaţă coerente.”

In orice momentde rugăciune persoanală şi comunitară vă invităm să recităm Rugăciunea pentru creaţie care se regăseşte în enciclica “Laudato si’ (246), cu frumosul cântec al Sf. Francisc de Assisi (Laudato si’ 87)

 

Rugăciune pentru pământul nostru

Doamne Preaînalte,

care eşti prezent în tot universul

şi în cea mai mică dintre creaturile tale,

Tu care înconjori cu duioşia ta

tot ceea ce există,

revarsă în noi forţa iubirii tale

pentru ca să ne îngrijim

de viaţă şi de frumuseţe.

Inundă-ne cu pace,

pentru ca să trăim ca fraţi şi surori

fără a dăuna nimănui.

Părinte al săracilor,

ajută-ne să-i răscumpărăm pe cei abandonaţi

şi pe cei uitaţi de pe acest pământ

care atât de mult valorează în ochii tăi.

Însănătoşeşte viaţa noastră,

pentru ca să protejăm lumea

şi să n-o prăduim,

pentru ca să semănăm frumuseţe

şi nu poluare şi distrugere.

Atinge inimile

celor care caută numai avantaje

pe cheltuiala săracilor şi a pământului.

Învaţă-ne să descoperim valoarea fiecărui lucru,

să contemplăm cu uimire,

să recunoaştem că suntem profund uniţi

cu toate creaturile

în drumul nostru spre lumina ta infinită.

Mulţumim pentru că eşti cu noi în toate zilele.

Susţine-ne, te rugăm, în lupta noastră

pentru dreptate, iubire şi pace.

Rugăciune creştină cu creaţia

Te lăudăm, Tată, cu toate creaturile tale,

care au ieşit din mâna ta puternică.

Sunt ale tale şi sunt pline de prezenţa ta

şi de duioşia ta.

Lăudat să fii!

Fiule ale lui Dumnezeu, Isuse,

de tine au fost create toate lucrurile.

Ai luat formă în sânul matern al Mariei,

te-ai făcut parte a acestui pământ

şi ai privit această lume cu ochi omeneşti.

Astăzi eşti viu în fiecare creatură

cu gloria ta de înviat!

Lăudat să fii!

Duhule Sfânt, care cu lumina ta

orientezi această lume spre iubirea Tatălui

şi însoţeşti geamătul creaţiei,

tu trăieşti şi în inimile noastre

pentru a ne stimula spre bine.

Lăudat să fii!

Doamne Dumnezeule, Unul şi Întreit,

comunitate minunată de iubire infinită,

învaţă-ne să te contemplăm

în frumuseţea universului,

unde totul ne vorbeşte despre tine.

Trezeşte lauda noastră şi recunoştinţa noastră

pentru fiecare fiinţă pe care ai creat-o.

Dăruieşte-ne harul de a ne simţi intim uniţi

cu tot ceea ce există.

Dumnezeu al iubirii, arată-ne locul nostru

în această lume

ca instrumente ale afectului tău

faţă de toate fiinţele de pe acest pământ,

pentru că niciuna dintre ele nu este uitată de tine.

Luminează-i pe stăpânii puterii şi ai banului

pentru ca să nu cadă în păcatul indiferenţei,

să iubească binele comun, să-i promoveze pe cei slabi,

şi să aibă grijă de această lume în care locuim.

Săracii şi pământul strigă:

Doamne, ia-ne pe noi cu puterea ta şi lumina ta,

pentru a ocroti fiecare viaţă,

pentru a pregăti un viitor mai bun,

ca să vină împărăţia ta

de dreptate, de pace, de iubire şi de frumuseţe.

Lăudat să fii!

Amin.

Cântul creaturilor (FF 263) al Sf. Francisc

“Lăudat să fii, Domnul meu, cu toate creaturile tale,

îndeosebi cu măritul frate soare,

căci el este ziua şi ne dăruieşti prin el lumina.

El e frumos şi îşi revarsă splendoarea în nespusă strălucire:

căci e iradierea chipului tău, Preaînalte.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru sora lună şi pentru stele,

pe care le-ai creat pe cer strălucitoare, frumoase şi preţioase.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru fratele vânt

şi pentru aer şi pentru nori şi pentru cer senin

şi pentru orice altă vreme,

prin care dai hrană creaturilor tale.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru sora apă,

care-i atât de folositoare, smerită, preţioasă şi curată.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru fratele foc,

prin care ne luminezi noaptea:

şi e frumos, voios, viguros şi puternic”[64].

Participare la Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic

Evenimentul verii pentru Biserica Catolică din România a avut loc la Cluj-Napoca unde s-a desfăşurat cea de-a XIII-a ediţie a Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic. Aproape 2200 de tineri au participat la această întâlnire, în perioada 22-25 iulie 2015, ce a avut tema „Căutători de fericire”, inspirată din cuvintele lui Cristos: „Fericiţi cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5,8).

Tinerii din Acţiunea Catolică au participat la acest eveniment împreună cu tinerii din parohiile din care fac parte şi au trăit din plin zilele intense de la Cluj-Napoca.

Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic (INTC) de la Cluj-Napoca a continuat tradiţia, începută de Dieceza de Iaşi, a acestor evenimente pentru tineri ce s-au desfăşurat în precedenţă la Vizantea, Gheorghe Doja, Faraoani, Blaj, Butea, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Şumuleu-Ciuc, Baia Mare şi Iaşi. INTC 2015 a avut loc în contextul în care oraşul Cluj-Napoca este Capitală Europeană a Tineretului. De fapt, au fost prezenţi participanţi şi din Franţa, Italia, Polonia, Ucraina şi Republica Moldova.

Pentru acest eveniment cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat, a transmis un mesaj în numele papei Francisc îndemnându-i pe tineri „să facă să transpară prietenia cu Isus prin atitudinea şi modul lor de a se comporta, să se gândească mereu că sunt mici mlădiţe ataşate viţei de vie care este Isus şi să simtă curgerea sevei vitale a Duhului Sfânt şi să aducă rod mult, să fie curajoşi, răbdători, smeriţi, capabili să împărtăşească dar şi să se diferenţieze, să se bucure cu cei care se bucură, să plângă cu cei care plâng, să răspundă răului cu bine, şi aşa să fie vestitori credibili ai Evangheliei”.

Frumuseţea şi consistenţa întâlnirii au fost date de programele propuse tinerilor şi trăite cu entuziasm de cea mai mare parte a acestora: rugăciune, cateheze, ateliere pe diferite teme, cultura oraşului Cluj, festivalul tinerilor şi INTC Expo la care a fost prezentă cu un stand şi Acţiunea Catolică din România.

An asociativ 2014/2015 – Misiunea de a evangheliza cu bucurie

Dragi membri ai Acţiunii Catolice din România,

Continuând seria mandatelor pentru acest trieniu (identitate, misiune, coresponsabilitate), anul asociativ 2014-2015 stă sub semnul Misiunii, are ca temă „Misiunea de a evangheliza cu bucurie” şi motoul „În dar aţi primit, în dar să daţi” (Mt 10,8).  Textul propus spre reflecţie este din documentul magisterial Evangelii gaudium al Papei Francisc:

 II. Bucuria minunată şi mângâietoare de a evangheliza

9. Binele tinde mereu să se comunice. Fiecare experienţă autentică de adevăr şi de frumuseţe încearcă să se dezvolte prin ea însăşi şi fiecare persoană care trăieşte o eliberare profundă dobândeşte o sensibilitate mai mare în faţa necesităţilor celorlalţi. Pentru aceasta, cel care doreşte să trăiască cu demnitate şi plinătate nu are alt drum decât să-l recunoască pe celălalt şi să caute binele său. N-ar trebui să ne uimească, aşadar, unele expresii ale sfântului Paul: „Iubirea lui Cristos ne constrânge” (2Cor 5,14); „Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!” (1Cor 9,16).

10. Propunerea este de a trăi la un nivel superior, însă nu cu intensitate mai mică: „Viaţa se întăreşte dăruind-o şi slăbeşte în izolare şi în tihnă. De fapt, cei care exploatează mai mult posibilităţile vieţii sunt cei care părăsesc ţărmul sigur şi sunt pasionaţi de misiunea de a comunica altora viaţa”. Atunci când Biserica îi cheamă la angajarea evanghelizatoare nu face altceva decât să le indice creştinilor adevăratul dinamism al realizării personale: „Aici descoperim o altă lege profundă a realităţii: viaţa creşte şi se maturizează în măsura în care o dăruim pentru viaţa celorlalţi. Până la urmă, asta este misiunea”. Aşadar, un evanghelizator n-ar trebui să aibă niciodată o faţă de înmormântare. Să recuperăm şi să sporim fervoarea, „bucuria minunată şi mângâietoare de a evangheliza, chiar şi atunci când trebuie să semănăm plângând […] Fie ca lumea din vremurile noastre – care caută când în angoasă, când în speranţă – să primească vestea cea bună nu de la evanghelizatori trişti şi descurajaţi, nerăbdători şi neliniştiţi, ci de la slujitori ai evangheliei a căror viaţă să iradieze fervoare, care să fi primit cei dintâi în ei bucuria lui Cristos”.

Având la inimă cele trei verbe încredinţate de către papa Francisc Acţiunii Catolice Italiene şi implicit Acţiunii Catolice din întreaga lume (a rămâne, a merge, a se bucura), ne propunem să trăim acea eliberare profundă  care ne face sensibili la binele celui de lângă noi şi la răspândirea acestuia în mediul în care trăim. Pentru aceasta este nevoie de A RĂMÂNE în primul rând aproape de El şi implicit mai aproape de viaţa oamenilor şi vom descoperi că aceasta devine sursa unei bucurii de nedescris. A sta, a rămâne, devine aşadar o oportunitate valoroasă în a-l cunoaşte pe Domnul, a ne cunoaşte pe noi înşine şi a-l cunoaşte şi a-l iubi pe aproapele nostru.

Ne dorim să trăim la un nivel superior, iar aceasta presupune a părăsi eu-l nostru şi siguranţa cotidiană şi A MERGE în a da mărturie despre bucuria vieţii trăită în Cristos şi oferită celorlalţi.    Să fim acei copii, tineri, adulţi mărturisitori autentici care au în vedere binele lumii, în toate mediile noastre de viaţă: acasă, în familie, la şcoală, la serviciu, în societate.

Bucuria minunată şi mângâietoare de a evangheliza vine dintr-o inimă care trăieşte credinţa ca pe un dar primit de la înaintaşii noştri şi pe care avem datoria de a-l transmite generaţiilor viitoare. A NE BUCURA înseamnă „a cânta credinţa”,  a o trăi şi a o mărturisi cu intensitate maximă, ca nişte slujitori, care au primit cei dintâi în ei bucuria lui Cristos, au primit-o gratuit şi sunt dispuşi să o răspândească cu aceeași gratuitate.

Uniţi în rugăciune,

 Anca Frona, Preşedinte

 Pr. Felix Roca, Asistent spiritual general

03_2014_acro_an asociativ 2014-2015_poster_800_600

WordPress Theme Design