Categorie: Fără categorie

Sfinții – cartea noastră de identitate cea mai autentică

Vă propunem o modalitate concretă de a sărbători Ziua Tuturor Sfinţilor. Pe data de 1 noiembrie vă îndemnăm să schimbaţi imaginea voastră de profil cu imaginea sfântului/fericitului pe care îl îndrăgiti.
Dacă doriţi să vă îmbogăţiţi cunoşţintele despre mărturisitorii, fericiţii şi sfinţii Acţiunii Catolice din întreaga lume şi să vă găsiţi propriul tovarăş de călătorie, vă invităm să vizitaţi site-ul:www.fondazionesantiac.org
Haideţi să îi sărbătorim împreună pe Toţi Sfinţii!
2017_all_saints_day_NAME (1)
în poster:
 • Fericitul Pier Giorgio FRASSATI, 
 • Fericitul Alois GROZDE, 
 • Fericita M. Felicia Guggiari CHIQUITUNGA,
 • Serva lui Dumnezeu Maria de la luz CAMACHO, 
 • Fericitul Francisco CASTELLO i ALEU
 • Fericitul Anacleto GONZALEZ FLORES, 
 • Fericitul Vladimir GHIKA, 
 • Fericitul Josef MAYER NUSSER,
 • Fericita Antonia MESINA, 
 • Fericita Pierina MOROSINI, 
 • Fericitul Marcel CALLO, 
 • Fericitul Teresio OLIVELLI, 
 • Fericitul Pere TARRES i CLARET
 • Fericitul Alberto MARVELLI, 
 • Fericita Maria SAGHEDDU, M.Gabriella dell’Unità, 
 • Fericitul Ivan MERZ, 
 • Fericita Pina SURIANO, 
 • Servii lui Dumnezeu 40 de Martiri burundezi,
 • Fericitul Francesco BONIFACIO

 

 

Numiri de asistenţi spirituali pentru Acţiunea Catolică

Conferinţa Episcopilor Catolici din România reunită în sesiune plenară în perioada 18-20 septembrie 2017 la Iași:

 • a confirmat Preşedintele ales al Acţiunii Catolice din România, în persoana D-nei ANCA FRONA, aleasă în cadrul Adunării Generale a Acţiunii Catolice din România, desfăşurate la Traian (jud. Neamţ), în perioada 11-13 noiembrie 2016;
 • a numit, pentru următorul mandat, Asistentul Spiritual General şi Asistenţii Spirituali pentru cele trei sectoare după cum urmează: Pr. Felix Roca (Dieceza de Iaşi), Asistent spiritual general al Acţiunii Catolice din România pentru un nou mandat de trei ani; Pr. Cristian Langa (Eparhia de Cluj-Gherla), Asistent Spiritual pentru sectorul adulţi al Acţiunii Catolice din România pentru un nou mandat de trei ani; Pr. Ştefan Madarasi (Eparhia de Oradea), Asistent spiritual pentru sectorul tineri al Acţiunii Catolice din România pe o perioadă de trei ani; Pr. Paul Căliman (Dieceza de Iaşi), Asistent spiritual pentru sectorul copii al Acţiunii Catolice din România pe o perioadă de trei ani.

Mulțumim Pr. Florin Sescu și Pr. Anton Cioba pentru drumul parcurs împreună. Vă suntem recunoscători pentru timpul, energia și resursele investite în bunul mers al Acțiunii Catolice la nivel național.

Le urmăm bun venit în echipa Acțiunii Catolice la nivel national Părintelui Ștefan Madarasi și Părintelui Paul Căliman.

Cristos a înviat!

17990419_1467387973311386_8297719932628956158_o

Zilele Acţiunii Catolice 2015

Un proiect de tradiţie al Acţiunii Catolice din România – Zilele Acţiunii Catolice – se vor desfăşura în acest an în perioada 18 – 25 octombrie 2015.

Zilele Acţiunii Catolice din acest an au tema „Să venim în întâmpinarea fiecărei persoane cu bunătatea şi duioşia lui Dumnezeu!” şi motto-ul „Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun, pentru că veșnică este îndurarea lui!” (Ps 136).

Asociaţiile din cadrul Federaţiei sunt invitate, în cadrul Zilelor Acţiunii Catolice, să organizeze la nivel local activităţi în care să aprofundeze tema coresponsabilităţii în contextul Jubileului Milostivirii, să celebreze memoria Patronului federaţiei precum şi să propună alte iniţiative care să ajute membrii de acţiune catolică în trăirea credinţei şi la creşterea asociaţiei.

Vă dorim mult succes în realizarea acestui eveniment la nivel local şi să ne rugăm împreună ca Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul Acţiunii Catolice din România, să mijlocească pentru noi acele haruri necesare pentru a trăi şi mărturisi cu intensitate credinţa creştină.

Încredințăm toate iniţiativele din acest an asociativ rugăciunilor tuturor membrilor Acţiunii Catolice din România!

Vă rugăm să ne semnalaţi iniţiativele locale precum şi fotografii la adresa de email acro@actiuneacatolica.ro

RESURSE

Invitaţie la rugăciune pentru Creaţie

Acţiunea Catolică din întreaga lume reunită în Forumul Internaţional Acţiunea Catolică invită la rugăciune în 1 septembrie cu ocazie primei Zile Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei.

Instituirea Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei (1 septembrie)

Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei  ne oferă “oportunitatea preţioasă de a reînnoi adeziunea personală la propria vocaţie de păzitori ai creaţiei, înălţând către Dumnezeu mulţumirea pentru lucrarea minunată pe care El a încredinţat-o îngrijirii noastre, invocând ajutorul său pentru ocrotirea creaţiei şi milostivirea sa pentru păcatele comise împotriva lumii în care trăim”.

Recomandăm:

 • Rugăciunea personală în 1 septembrie şi participând la Sfânta Liturghie, cu rugăciunea cotidiană, recitând Sfântul Rozar, cu un timp de tăcere şi adoraţie.
 • Participarea, acolo unde este posibil, la rugăciunea comunitară în familie, în parohie, în grupul de Acţiunea Catolică
 • Recitarea rugăciunii pentru îngrijirea creaţiei în cadrul tuturor iniţiativelor desfăşurare de Acţiunea Catolică în luna septembrie
 • Organiazarea unui moment de rugăciune comunitară ( chiar şi într-o altă dată) şi implicarea întreci comunităţi locale, grupuri AC, alte asociaţii şi mişcări, în special tinerii, invitând de asemenea să participe şi tineri de alte confesiunii creştine.
 • Implicare la nivel naţional, diecezan sau eparhial, oferind disponibilitatea Acţiunii Catolice de a colabora cu comisiile pentru familie, pentru pastoraţia tineretului pentru “să realizeze oportune iniţiative de promovare şi de animare, pentru ca această celebrare anuală să fie un moment puternic de rugăciune, reflecţie, convertire şi asumare de stiluri de viaţă coerente.”

In orice momentde rugăciune persoanală şi comunitară vă invităm să recităm Rugăciunea pentru creaţie care se regăseşte în enciclica “Laudato si’ (246), cu frumosul cântec al Sf. Francisc de Assisi (Laudato si’ 87)

 

Rugăciune pentru pământul nostru

Doamne Preaînalte,

care eşti prezent în tot universul

şi în cea mai mică dintre creaturile tale,

Tu care înconjori cu duioşia ta

tot ceea ce există,

revarsă în noi forţa iubirii tale

pentru ca să ne îngrijim

de viaţă şi de frumuseţe.

Inundă-ne cu pace,

pentru ca să trăim ca fraţi şi surori

fără a dăuna nimănui.

Părinte al săracilor,

ajută-ne să-i răscumpărăm pe cei abandonaţi

şi pe cei uitaţi de pe acest pământ

care atât de mult valorează în ochii tăi.

Însănătoşeşte viaţa noastră,

pentru ca să protejăm lumea

şi să n-o prăduim,

pentru ca să semănăm frumuseţe

şi nu poluare şi distrugere.

Atinge inimile

celor care caută numai avantaje

pe cheltuiala săracilor şi a pământului.

Învaţă-ne să descoperim valoarea fiecărui lucru,

să contemplăm cu uimire,

să recunoaştem că suntem profund uniţi

cu toate creaturile

în drumul nostru spre lumina ta infinită.

Mulţumim pentru că eşti cu noi în toate zilele.

Susţine-ne, te rugăm, în lupta noastră

pentru dreptate, iubire şi pace.

Rugăciune creştină cu creaţia

Te lăudăm, Tată, cu toate creaturile tale,

care au ieşit din mâna ta puternică.

Sunt ale tale şi sunt pline de prezenţa ta

şi de duioşia ta.

Lăudat să fii!

Fiule ale lui Dumnezeu, Isuse,

de tine au fost create toate lucrurile.

Ai luat formă în sânul matern al Mariei,

te-ai făcut parte a acestui pământ

şi ai privit această lume cu ochi omeneşti.

Astăzi eşti viu în fiecare creatură

cu gloria ta de înviat!

Lăudat să fii!

Duhule Sfânt, care cu lumina ta

orientezi această lume spre iubirea Tatălui

şi însoţeşti geamătul creaţiei,

tu trăieşti şi în inimile noastre

pentru a ne stimula spre bine.

Lăudat să fii!

Doamne Dumnezeule, Unul şi Întreit,

comunitate minunată de iubire infinită,

învaţă-ne să te contemplăm

în frumuseţea universului,

unde totul ne vorbeşte despre tine.

Trezeşte lauda noastră şi recunoştinţa noastră

pentru fiecare fiinţă pe care ai creat-o.

Dăruieşte-ne harul de a ne simţi intim uniţi

cu tot ceea ce există.

Dumnezeu al iubirii, arată-ne locul nostru

în această lume

ca instrumente ale afectului tău

faţă de toate fiinţele de pe acest pământ,

pentru că niciuna dintre ele nu este uitată de tine.

Luminează-i pe stăpânii puterii şi ai banului

pentru ca să nu cadă în păcatul indiferenţei,

să iubească binele comun, să-i promoveze pe cei slabi,

şi să aibă grijă de această lume în care locuim.

Săracii şi pământul strigă:

Doamne, ia-ne pe noi cu puterea ta şi lumina ta,

pentru a ocroti fiecare viaţă,

pentru a pregăti un viitor mai bun,

ca să vină împărăţia ta

de dreptate, de pace, de iubire şi de frumuseţe.

Lăudat să fii!

Amin.

Cântul creaturilor (FF 263) al Sf. Francisc

“Lăudat să fii, Domnul meu, cu toate creaturile tale,

îndeosebi cu măritul frate soare,

căci el este ziua şi ne dăruieşti prin el lumina.

El e frumos şi îşi revarsă splendoarea în nespusă strălucire:

căci e iradierea chipului tău, Preaînalte.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru sora lună şi pentru stele,

pe care le-ai creat pe cer strălucitoare, frumoase şi preţioase.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru fratele vânt

şi pentru aer şi pentru nori şi pentru cer senin

şi pentru orice altă vreme,

prin care dai hrană creaturilor tale.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru sora apă,

care-i atât de folositoare, smerită, preţioasă şi curată.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru fratele foc,

prin care ne luminezi noaptea:

şi e frumos, voios, viguros şi puternic”[64].

WordPress Theme Design