Haideţi să îi sărbătorim împreună pe Toţi Sfinţii!

Dragi prieteni,

În ziua de 1 Noiembrie în Biserica Catolică e Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor! E ocazia cea mai potrivită să ne oprim o clipă şi să ne aducem aminte de nenumăraţii mărturisitori ai Acţiunii Catolice – bărbaţi şi femei care l-au urmat pe Cristos cu un devotament total şi care, prin iubirea lor nestrămutată au urmărit nu să se preamărească pe ei, ci să aducă glorie numelui lui Dumnezeu. Am ales această zi pentru a-i mulţumi Domnului pentru toţi membrii Acţiunii Catolice care şi-au dat viaţa pentru răspândirea Veştii celei Bune a lui Cristos.

Un simplu indemn

Vă propunem o modalitate concretă de a sărbători Ziua Tuturor Sfinţilor. Pe data de 1 noiembrie vă îndemnăm să schimbaţi imaginea voastră de profil cu imaginea sfântului/fericitului pe care îl îndrăgiti. Dacă doriţi să vă îmbogăţiţi cunoşţintele despre mărturisitorii, fericiţii şi sfinţii Acţiunii Catolice din întreaga lume şi să vă găsiţi propriul tovarăş de călătorie, vă invităm să vizitaţi site-ul: www.fondazionesantiac.org (în poster: Sfânta Gianna Beretta Molla, Fericitul Pier Giorgio Frassati, Sfântul Alberto Hurtado SJ, Fericitul Ivan Merz , Fericita Antonia Mesina, Fericitul Francisco Castello i Aleu, Fericita Maria Sagheddu (Gabriella dell’Unità), Fericitul Pere Tarres, Fericita Pina Suriano, Fercitul Alberto Marvelli, Fericita Pierina Morosini, Sfântul Giovanni Paolo II)

Haideţi să îi sărbătorim împreună pe Toţi Sfinţii!

Uniţi în rugăciune cu tinerii din Ţara Sfântă

În actualul context din Orientul Mijlociu este decisiv să fie pace în Ţara Sfântă. (Papa Francisc -18 octombrie 2015)

În cadrul tradiţionalei rugăciuni „Îngerul Domnului” din 18 octombrie 2015, Papa Francisc și-a exprimat profunda preocupare privind situația de puternică tensiune și violență care afectează Țara Sfântă. „În acest moment este nevoie de foarte mult curaj și de foarte multă tărie sufletească pentru a respinge ura și răzbunarea și a împlini gesturi de pace”.

La iniţiativa Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, sâmbătă, 24 octombrie în ajunul Sărbătorii Fecioarei Maria, protectoarea Palestinei, suntem invitaţi să ne unim în rugăciune cu tinerii creştini din Palestina. Ne vom ruga pentru pace în Ţara Sfântă, în Ierusalium, în Orientul Mijlociu.

Mesalul tinerilor din JEC Palestina

Grupurile noastre JEC sunt în serviciul păcii şi a justiţiei în ţara noatră, în Palestina în mod particular şi în Orientul Mijlociu în general. Aceasta este prima iniţiativă pe care o împărtăşim şi cu alţii şi suntem foarte bucuroşi de colaborarea cu voi şi suntem pregăţiţi şi pentru alte forme de cooperare şi parteneriat în viitor.

Mulţumim pentru rugăciune şi pentru solidaritate.

Fraţi voştri din Jec Palestina

Pr. Bashar Fawadleh
Website: www.jec.ps, www.jec.ps/store

***

UNITI ÎN RUGĂCIUNE CU CREŞTINII PALESTINIEI: TINERI PENTRU PACE

Tema rugăciunii:  Sunt palestinian şi rezist în credinţa mea
Când? Sâmbătă, 24 octombrie 2015, ajunul sărbătorii Fecioarei Maria, Maica Noastră a Palestinei, ora 18:00
Unde? Fiecare grup se va ruga în propria parohie

Rugăciune către Doamna Noastră, Regina Palestinei

O Maria Imaculată, Regina binevoitoare a cerului şi a pământului, ne aruncăm la picioarele tale, siguri de bunătatea ta și încrezători în puterea ta.
Te implorăm să priveşti cu blândeţe la Ţara Sfântă, care, mai mult decât orice altă ţară, îţi aparţine încă de când ai onorat-o prin naşterea ta, virtuţile tale, durerea ta şi totodată aici este locul unde ni l-al dat pe Răscumpărătorul Lumii.
Aminteşte-ţi că ai fost Mamă şi dispunătoare a harurilor. Binevoieşte să oferi protecţie specială ţării tale pământeşti pentru a risipi întunericul greşelii şi pentru ca soarele dreptăţii eterne să strălucească asupra ei şi pentru ca promisiunea coborâtă de pe buzele Divinului Tău Fiu de a fi o singură turmă şi un singur păstor să se împlinească.
Obţine-ne te rugăm să îi slujim Domnului în dreptate şi sfinţenie, în fiecare zi a vieţii noastre, pentru ca prin meritele lui Isus, cu protecţia ta maternă, să putem trece din acest Ierusalim pământesc în splendorile Ierusalimului ceresc.
Amin.

Zilele Acţiunii Catolice 2015

Un proiect de tradiţie al Acţiunii Catolice din România – Zilele Acţiunii Catolice – se vor desfăşura în acest an în perioada 18 – 25 octombrie 2015.

Zilele Acţiunii Catolice din acest an au tema „Să venim în întâmpinarea fiecărei persoane cu bunătatea şi duioşia lui Dumnezeu!” şi motto-ul „Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun, pentru că veșnică este îndurarea lui!” (Ps 136).

Asociaţiile din cadrul Federaţiei sunt invitate, în cadrul Zilelor Acţiunii Catolice, să organizeze la nivel local activităţi în care să aprofundeze tema coresponsabilităţii în contextul Jubileului Milostivirii, să celebreze memoria Patronului federaţiei precum şi să propună alte iniţiative care să ajute membrii de acţiune catolică în trăirea credinţei şi la creşterea asociaţiei.

Vă dorim mult succes în realizarea acestui eveniment la nivel local şi să ne rugăm împreună ca Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul Acţiunii Catolice din România, să mijlocească pentru noi acele haruri necesare pentru a trăi şi mărturisi cu intensitate credinţa creştină.

Încredințăm toate iniţiativele din acest an asociativ rugăciunilor tuturor membrilor Acţiunii Catolice din România!

Vă rugăm să ne semnalaţi iniţiativele locale precum şi fotografii la adresa de email acro@actiuneacatolica.ro

RESURSE

An asociativ 2015/2016

Dragi membri ai Acțiunii Catolice din România,

Ca de fiecare dată, odată cu venirea toamnei, ne aflăm în pragul unui nou început prin deschiderea și lansarea unui nou an asociativ.

Stând sub semnul Coresponsabilităţii, anul asociativ 2015-2016 are ca temă îndemnul „Să venim în întâmpinarea fiecărei persoane cu bunătatea şi duioşia lui Dumnezeu!” şi motoul „Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun, pentru că veșnică este îndurarea lui!” (Ps 136)

Drumul pe care Acţiunea Catolică din România îl propune se înscrie pe linia propusă de Papa Francisc care a dorit să se celebreze în Biserica întreagă Jubileul Extraordinar al Milostivirii. „În parohiile noastre, în comunități, în asociații și în mișcări, așadar, oriunde există creștini oricine trebuie să poată găsi o oază de milostivire” spune Sântul Părinte în Misericordiae vultus, Bula de convocare a Jubileului Extraordinar al Milostivirii.

Ca Acţiune Catolică dorim să creăm oaze de milostivire prin toate momentele de formare, de rugăciune şi de activitate propuse membrilor asociaţiilor noastre. Copiii, tinerii şi adulţii să se simtă ca într-o familie care ţine cont de căutările şi de exigenţele lor, de dorinţa de a creşte în umanitate şi în credinţă.

Devenit deja tradiţie, anul debutează cu proiectul naţional Zilele Acţiunii  Catolice, ocazie de promovare, fraternitate şi comuniune pentru asociaţiile locale, dar şi de sărbătoare a patronului nostru spiritual, sfântul Ioan Paul al II-lea.

Formarea a fost dintotdeauna o prioritate pentru Acţiunea Catolică din România. De aceea, respectând caracterul unitar, specific asociaţiei noastre, ne propunem să continuăm seria cursurilor de formare inter-sectorială  care presupune  reunirea sub aceeaşi temă a două sectoare: tineri-adulţi, copii (educatori) – tineri, copii (educatori) – adulţi.

Colaborarea cu ierarhia este una din caracteristicile esenţiale ale Acţiunii Catolice (cf AA 4,20). De aceea o atenţia noastră se îndreaptă spre asistenţii noştri spirituali, cărora dorim să le oferim o ocazie de formare specifică.

Acest an asociativ reprezintă un sfârşit de mandat pentru actuala echipă aflată la cârma federaţiei. În acest sens, Consiliul Naţional şi Adunarea Generală vor fi ocazii de exercitare a caracterului organizat şi a criteriului decizional pentru fiecare dintre asociaţiile membre.

De asemenea participarea la diferite evenimente naţionale şi internaţionale, acolo unde Acţiunea Catolică din România este invitată, îmbogăţesc calendarul nostru la nivel naţional, devenind ocazii de formare şi de comuniune pentru participanţi.

Fie ca acest an asociativ să ne ajute pe toţi să trăim şi să mărturisim milostivirea! Ca laici angajaţi în viaţa comunităţilor noastre şi ca păstori care însoţesc drumul de credinţă al celor încredinţaţi să fim coresponsabili în misiunea Bisericii de a vesti iubirea lui Cristos!

Vă dorim tuturor să faceţi ca Acţiunea Catolică să fie „mai vie, mai puternică, mai frumoasă”!

Anca Frona, preşedinte

Pr. Felix Roca, asistent spiritual general

Agenda 2015 / 2016:

WordPress Theme Design