Papa Francisc – Suntem cu tine!

A-L iubi mai mult pe Isus și a proclama Evanghelia lumii întregi, cu bucurie

Acesta este salutul sincer și fericit pe care toți membrii Acțiunii Catolice îl transmit Papei Francisc, care a venit, precum el însuși a spus în 13 martie, „din cel mai îndepărtat capăt al lumii”.

Pe data de 29 iunie celebrăm sărbătoarea Papei; este ziua în care comemorăm cei doi piloni ai Bisericii, Sfântul Petru și Sfântul Paul. Este ziua în care ne reînnoim angajamentul de a ne ruga pentru el și a ne alătura lui, prin sprijinul nostru, în lucrările sale de caritate.

Rugăciune în primul și primul rând

Au fost tocmai cei mai tineri membri, copiii membri ai Acțiunii Catolice din Argentina și ai asociațiilor de Acțiune Catolică din întreaga lume, cei care au inițiat lanțul de rugăciuni pentru a-l sprijini și acompania pe Sfântul Părinte, în fiecare zi, în slujirea sa solicitantă. Aceasta înseamnă încercarea de a face ca alți prieteni în parohie, de la școală, din campusurile școlare și colegii noștri de vacanță să se implice și ei: o rugăciune simplă, afectuoasă și continuă pentru Episcopul Romei, ceea ce înseamnă că răspundem la apelul continuu al Papei către toată lumea: „Rugați-vă pentru mine”. Suntem alături de tine, Papa Francisc!

 

Vedeți mai multe despre această initiativă, în diferite limbi.

 

Și de asemenea, un gest concret

Biserica ne invită să arătăm sprijinul nostru pentru Papa, în mod concret, printr-un gest mărunt: contribuția, pe care toți credincioșii o vor da în timpul Sfintei Liturghii, va merge la Sfntul Părinte pentru nevoile săracilor. Aceasta este o practică foarte veche, care a fost de fapt începută de către primii apostoli, când ofrandele erau dăruite lor, astfel încât să fie implicate în vestirea Evangheliei și să aibă grijă de cei mai nevoiași. (cf. Faptele Apostolilor 4,34; 11,29).

Astăzi lucrurile s-au schimbat, dar spiritul și desfășurarea acestei initiative, care se numește „cénsus Sáncti Pétri”, sunt încă aceleași precum erau și în primele Biserici creștine. Acesta este un gest mic dar concret al sprijinului nostru și al afecțiunii pentru Sfântul Părinte și pentru nevoile celor săraci, de care Papa Francisc ne amintește mereu. Obolul Sfântului Petru este una dintre cele trei colecte universale ale Bisericii, împreună cu cea din Duminica Misiunilor și cea din Vinerea Mare pentru Țara Sfântă.

Acesta este un apel către toți membrii Acțiunii Catolice din întreaga lume de a promova colecta din parohie prin sensibilizarea și implicarea comunităților parohiale și diecezane în aces simplu și profund act de generozitate. Suntem alături de tine, Papa Francisc!

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pagina Vaticanului.

Individual și în comunitate, în 29 iunie

√ Ne rugăm pentru Papa Francisc.
√ Contribuim în mod generos la colecta Obolul „Sfântului Petru”
√ Facem un act de solidaritate față de cei mai săraci dintre frații noștri.

Cursul de formare „Adulţii – educatori în Biserică şi în societate”

În perioada 21-23 iunie a avut loc la Şişeşti (judeţul Maramureş) cursul de formare „Adulţii – educatori în Biserică şi în societate”, având motoul „Daţi-i aşadar Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu” (Lc 20,25). Acest curs a fost organizat de către Acţiunea Catolică din România (ACRO) şi a reunit 45 de persoane, membri ai AC Iaşi , ai AGRU şi ai ASTRU Cluj – grupul de tineri profesionişti. Cu acest curs s-a încheiat un parcurs formativ de trei module care a urmărit formarea laicilor adulţi ca educatori în familie, în comunitatea parohială şi în Biserică şi societate.

 În seara zilei de 21 iunie a avut loc  sfânta Liturghie comunitară, celebrată  în biserica greco-catolică „Adormirea Maicii Domnului” din Şişeşti, monument naţional, construit în anul 1890 de către preotul greco-catolic Vasile Lucaciu. Au urmat relatarea unor mărturii trăite în prigoana comunistă de către pr. Filip Crăciun OSBM şi Corina Slobodnic, fiica preotului greco-catolic Victor Fanea. Cazarea participanţilor s-a realizat în familiile localnicilor din Şişeşti.

 Ziua de 22 iunie, a debutat printr-o sfântă Liturghie celebrată de pr. Coriolan Mureşan – asistent spiritual pentru sectorul adulţi al ACRO şi asistent spiritual naţional AGRU- şi pr. Felix Roca – asistent spiritual general ACRO, alături de pr. Bernardin Duma OFMconv. Cursul a fost deschis de către vicepreşedintele de sector, Anca Frona şi asistentul spiritual, pr. Coriolan Mureşan, care au explicat tema întâlnirii şi moto-ul acesteia. Pr. Angel Zareczki, vicar eparhial cu laicii al Eparhiei de Maramureş şi asistent spiritual AGRU eparhial Maramureş, a transmis salutul PS Vasile Bizău, episcopul locului.  Oana Tuduce, preşedintele ACRO şi pr. Felix Roca, asistent spiritual general, au prezentat deasemenea un salut participanţilor.

Momentul de formare al zilei a avut tema „Binele comun în viziunea doctrinei sociale a Bisericii” şi a fost susţinut de către pr. Bernadin Duma, profesor la Institutul Franciscan din Roman. Părintele ne-a vorbit despre binele total, binele comunitar, globalizare, din perspectiva „Evangheliei timpurilor noastre ”, aşa cum mai este numită Doctrina Socială a Bisericii, de către Fericitul Ioan Paul al II-lea. În grupurile de discuţii participanţii au avut posibilitatea de a comunica despre modalitatea de raportare la binele comun şi de asemenea au găsit situaţii concrete de viaţă, în care poate fi aplicat principiul binelui comun.

După prânz, participanţii au putut vizita şcoala şi casa în care a trăit şi a învăţat preotul Vasile Lucaciu precum şi vechea bisericuţă.

După-amiază a avut loc o masă rotundă cu tema „Laici catolici şi responsabilitate civică”, moderată de Oana Tuduce, preşedinte ACRO. Invitaţii acestei mese rotunde au fost: prof. Alin Tat –conferenţiar universitar si preşedinte naţional al AGRU, Mihai Floran – membru în Consiliul Consultativ pentru probleme de tineret în Consiliul  Europei, pr. Coriolan Mureşan şi pr Gabriel Horţ, paroh de Şişeşti. S-au abordat aspecte privind valorile laicilor astăzi, implicarea socială şi responsabilitatea civică, dar s-au prezentat şi nişte modele concrete de implicare în viaţa politică: Vasile Lucaciu, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu. În urma acestei dezbateri au fost o serie de idei-concluzii: necesitatea formării laicilor pe probleme de responsabilitate civică şi socială; necesitatea luării de poziţii în faţa unei ideologii nefaste; încurajarea participării, implicării laicilor în viaţa politică.

A urmat o serie de grupuri de lucru, pe baza cărora s-a scris Declaraţia adulţilor din Acţiunea Catolică.

Ziua s-a încheiat cu o seara cultural-tradiţională, unde atât gazdele cât şi participanţii au prezentat momente de cântece, poezie şi dans.

Duminică, 23 iunie au fost concluziile cursului, după care a avut loc sfânta Liturghie comunitară, la finalul căreia pr. Coriolan Mureşan şi Anca Frona au înmânat participanţilor la curs mandatul specific ACRO după un astfel de eveniment. A fost un moment de mare bucurie şi pentru că şase copii au primit Prima Sfănta Împartăsanie şi s-a participat şi la binecuvântarea ţarinei, o tradiţie specifică locului, în zi de Rusalii.

                                                                       Anca Frona

Declarația adulților din Acțiunea Catolică din România

Declarația adulților din Acțiunea Catolică din România

Adulţii – educatori în biserică și societate

Premisă

Trăim într-o societate în care valorile autentice sunt mereu puse în discuție. Pornind de la binele comun, Biserica propune valori perene precum viața, credinţa, familia, educaţia, angajamentul civic și responsabilitatea politică şi socială. Laicii catolici împreună cu păstorii lor sprijină promovarea valorilor creștine în conformitate cu doctrina socială a Bisericii.

Angajament

Noi, laicii adulți, membri ai Acțiunii Catolice din România, ne propunem:

1.Să apărăm și să promovăm viața de la concepere până la sfârşitul ei natural prin sprijinirea iniţiativelor în favoarea vieţii;

2.Să promovăm valorile familiei bazate pe uniunea dintre bărbat şi femeie prin educarea continuă la discernământ responsabil;

3.Să ne implicăm activ în educaţia copiilor, tinerilor şi adulţilor, fundamentată pe responsabilitate şi valori creştine autentice;

4.Să contribuim la formarea membrilor din comunităţile parohiale prin misiunea noastră de a educa, specifică identității Acțiunii Catolice – în spiritul co-responsabilităţii împreună cu păstorii diecezelor și eparhiliilor noastre;

5.Să fim cetăţeni activi, angajați în acțiuni sociale şi civice, sprijinind solidaritatea la nivel global în contextul societăţii pluraliste și globalizate;

6.Să sprijinim persoanele care promovează binele comun în diferite forme şi să ne implicăm în acţiunile caritative din comunităţile noastre;

7.Inspirându-ne din modelul celor care s-au sacrificat pentru credinţă dorim să susţinem libertatea religioasă şi respectarea drepturilor Bisericii Catolice;

Şişeşti, 23 iunie 2013

WordPress Theme Design