Adunarea generală a Acțiunii Catolice din întreaga lume

În atenţia membrilor şi a asistenţilor spirituali ale asociaţiilor de Acţiune Catolică 

Dragii noştri,

Ne mai despart puţine zile de Adunarea Generală FIAC, marele eveniment pe care Dieceza de Iaşi îl va găzdui în perioada 22-26 august şi care va fi organizat de Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC) în colaborare cu Acţiunea Catolică din România (ACRO).

Până în momentul de faţă, s-au înscris 158 de participanţi, din 30 de ţări ale lumii. Participanţii din Africa şi Asia încă se află în etapa de obţinere a vizelor pentru România şi Italia, un proces deloc uşor. Pregătirile pentru diversele momente ale întâlnirii sunt în plină desfăşurare.

Din România vor participa 40 de persoane, dintre care 20 sunt membri ai Consiliului Naţional ACRO, implicaţi direct în organizarea evenimentului.

Este pentru prima oară când un eveniment cu o astfel de anvergură se desfăşoară în ţara noastră, în colaborare cu Acțiunea Catolică din România. Pentru reuşita acestui eveniment, pe lângă soluţionarea aspectelor organizatorice, mai este nevoie de rugăciuni. De aceea, invităm toţi membrii asociaţiilor catolice din ACRO şi pe asistenţii acestora să ni se alăture în rugăciune pe parcursul pregătirii acestui eveniment.

Ne încredinţăm şi rugăciunilor Episcopilor noştri, care, în calitatea lor de păstori ai Bisericii, sunt cei mai apropiaţi de orice Acţiune Catolică. Ne dorim ca această întâlnire să aducă roade în viaţa Diecezelor şi Eparhiilor Bisericii Catolice din România.

O rugăm pe Sfânta Fecioară Maria, patroana Acţiunii Catolice mondiale şi pe toţi sfinţii Acţiunii Catolice, să ne asiste în această misiune de apostolat şi să ne ajute ca, prin ea, să facem cunoscut Cuvântul Evangheliei lui Cristos, spre binele întregii noastre Biserici Catolice.

 

Oana Tuduce                                               Pr. Felix Roca

Președinte                                           Asistent spiritual general 

 


ACfest – Dăruim bucurie!

Unul dintre cele 20 de programe alternative propuse tinerilor pentru după-amiaza zilei de 28 iulie 2012 a fost şi atelierul „ACfest – Dăruim bucurie!” desfăşurat la ora 15.00, în amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corpul A al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. La acest atelier au participat PS Virgil Bercea, PS Florentin Crihălmeanu şi aproximativ 180 de tineri. A fost prezent şi Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice, reprezentat de Michele D’Avino, vicepreşedinte al sectorului adulţi al Acţiunii Catolice din Dieceza Nocera Inferiore Sarno, Italia.

Atelierul a fost propus de către Federaţia Acţiunea Catolică din România (ACRO), federaţie care întruneşte asociaţii de acţiune catolică din Dieceza de Iaşi şi eparhiile Cluj-Gherla, Oradea, Lugoj, Alba Iulia şi Făgăraş. Programul, moderat de Crina Horvat, vicepreşedinte ACRO, sector tineri, şi Costel Borhan, consilier sector tineri, a debutat cu imnul ACRO „Bucuria noastră-i mare” intonat de către tinerii din Cluj-Gherla, acompaniaţi la muzicuţă de PS Florin Crihălmeanu. După urarea de bun venit a urmat prezentarea organizatorilor, vicepreşedinţii şi consilierii naţionali ai sectorului tineri şi ai sectorului copii, preşedintele naţional, Oana Tuduce, şi secretarul naţional, Codruţa Fernea. A fost prezentă şi Anca Frona, vicepreşedinte naţional al sectorului adulţi ACRO. Şi cum Acţiunea Catolică (AC) este o asociaţie de laici care slujesc Biserica în colaborare cu păstorii ei, alături de laici erau şi asistenţii spirituali: părintele Felix Roca – asistent spiritual general, pr. Iuliu Muntean – asistent spiritual sector tineri, părintele Florin-Petru Sescu – asistent spiritual al sectorului copii şi alţi asistenţi spirituali parohiali.

După salutul organizatorilor, prin intermediul tehnologiei moderne, toţi tinerii au vizionat salutul şi invitaţia la bucurie din partea Acţiunii Catolice din Mianmar, din Polonia şi din Argentina.

Michele D’Avino, delegat al Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice le-a adresat tinerilor următoarele cuvinte: „A fi în Acţiunea Catolică, după cum a spus papa Paul al VI-lea, presupune «a fi laici în Biserică şi creştini în lume». Înseamnă a fi creştini în fiecare zi, în cotidian, pentru a mărturisi frumuseţea mesajului lui Isus, nu doar duminica, dar mai ales luni, la şcoală, la serviciu, în familie, în viaţa de fiecare zi.

Cum este experimentată bucuria în AC?

– Astăzi trăim timpul consumismului, unde pare că totul trebuie consumat. În acţiunea catolică experimentăm că nu totul se consumă, că există valori, experienţe, relaţii care durează pentru veşnicie!

– Astăzi trăim un timp al indiferenţei, nu cunoaştem şi nu ne interesează persoanele care sunt în jurul nostru. În AC învăţăm să face diferenţa, să ne interesăm de persoane şi de lume.

– Astăzi trăim un timp al egoismului, în care fiecare se gândeşte la propriile interese. În AC experimentăm că nu putem trăi fără alţii. Sunt persoanele care fac viaţa noastră mai frumoasă. De acea este bine să ne descoperim propriile talente, bogăţia propriei umanităţi, şi să o împărtăşim cu toţii, să creăm legături între noi!”

În încheierea relatării sale le-a oferit tinerilor câte o vedere şi i-a îndemnat să scrie pe ea o binecuvântare şi datele personale iar la încheierea atelierului să o schimbe cu un tânăr necunoscut din sală, pentru a crea noi prietenii.

A urmat vizionarea mărturiilor tinerilor din Acţiunea Catolică din ţara noastră, din diecezele unde este prezentă şi mărturiile tinerilor prezenţi pentru care bucuria este un zâmbet, o strângere de mână, o întâlnire cu prietenii, dăruire, slujire. De asemenea, PS Virgil Bercea, la întrebarea „Ce este bucuria?” le-a mărturisit tinerilor – „Voi sunteţi bucuria noastră. Sunteţi fantastici, sufletul vostru este fantastic”. Pr. Felix Roca şi-a exprimat părerea de rău că INTC-ul se încheie, Iaşi-ul va fi trist fără tineri, fără bucuria lor. Oana Tuduce, preşedinta ACRO, a afirmat existenţa unor studii care demonstrează că a fi bucuros este sănătos, face bine neuronilor. Oamenii bucuroşi sunt mai sănătoşi, negativismul atrage boala.

Între momentele de mărturie, tinerii Eparhiei de Cluj-Gherla ne-au animat cu cântecele lor, a fost şi extragerea unei tombole cu premii constituite din obiecte promoţionale ACRO.

În încheiere, pr. Iuliu Muntean ne-a invitat din nou să ne bucurăm de lucrurile mici din cotidian şi atelierul s-a încheiat în spiritul acţiunii catolice cu rugăciunea „Tatăl nostru” şi un cântec.

Din impresiile participanţilor:

„Ideea cu care plec de la acest atelier este că bucuria trebuie împărtăşită neapărat, nu poate fi ţinută în noi dacă o avem pentru că pur şi simplu iradiem de bucurie”. (Mihaela, ASTRUCluj)

„A fost foarte frumos acest atelier pentru că am văzut aici tineri care trăiesc cu adevărat bucuria, tineri spontani; propunerea cu care plec este de a trăi bucuria spontană, bucuria lucrurilor mici – cum spunea pr. Iuliu”. (Raimondo, ASTRU Lugoj)

„Atelierul mi s-a părut foarte productiv pentru că a prezentat asociaţiile pragmatic, structurat, şi ne-a ajuta şi pe noi, cei care facem parte din acţiunea catolică, să cunoaştem Acţiunea Catolică atât la nivel eparhial cât şi la nivel naţional şi internaţional”. (Horia, ASTRU Oradea)

„ACfest – Dăruim bucurie a fost un atelier antrenant în care foarte mulţi tineri şi-au manifestat bucuria şi experienţa trăită în asociaţiile din acţiunea catolică. Aş vrea să le transmit şi tinerilor din parohia mea această bucurie şi să îi motivez să se implice mai mult în activităţile parohiale”. (Codruţa, ASTRU Blaj)

„Fac parte din marea familie a AC şi pot împărtăşi din bucuria mea şi celorlalţi. A fost o experienţă frumoasă”. (Alexa, AC Iaşi)

„Ideea cu care plec de la acest atelier este că bucuria ne face sănătoşi. Vreau să trăiesc şi să exprim celorlalţi bucuria”. (Oana, AC Iaşi)

Bernadeta Farţade-Gabor

WordPress Theme Design