Curs de formare „Adulţi, educatori în comunitatea parohială”

În perioada 14 – 17 iunie 2012 a avut loc cursul de formare pentru adulţi organizat de Federaţia Acţiunii Catolice din România (ACRO) cu tema “Adulţi, educatori în comunitatea parohială” şi moto-ul „Suntem gata să răspundem chemării lui Dumnezeu”, care s-a desfăşurat la Mânăstirea Carmelitană de la Luncani, jud. Bacău. La acest curs au participat laici adulţi din Asociaţia Generală a Românilor Uniţi Greco-Catolici (AGRU), din Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” sectorul adulţi din Dieceza de Iaşi, membri ai Consiliului Naţional al Acţiunii Catolice din România precum şi o delegaţie din Dieceza de Chişinău din Republica Moldova. Au participat în calitate de invitaţi la întreg cursul şi dl. Lucio Turra – preşedinte diecezan şi Părintele Emilio Centomo – asistent spiritual general din partea Acţiunii Catolice din Vincenza, Italia.

Joi, 14 iunie cursul s-a deschis cu Sfânta Liturghie celebrată în rit latin de Pr.  Iosif Dămătăr – asistent spiritual pentru adulţi în Acţiunea Catolică “Sf. Iosif” din Dieceza de Iaşi, şi a fost urmată de o seară informală de cunoaştere coordonată de echipa sectorului adulţi din Acţiunea Catolică din România. Seara s-a încheiat cu o rugăciunea de seară în cadrul căreia s-a cerut mijlocirea Fericitului Giuseppe Toniolo pentru reu.

Cursul a debutat în mod oficial vineri, 15 iunie cu salutul vicepreşedintei sectorului adulţi a Acţiunii Catolice din România – d-na Anca Frona, care a explicat tema acestui curs şi faptul că acest curs se încadrează într-un parcurs de 3 ani pe care sectorul adulţi al ACRO l-a propus în acest trieniu.

A urmat preşedinta Acţiunii Catolice din România – d-ra Oana Tuduce care a salutat participanţii şi a prezentat oaspeţii din Acţiunea Catolică Italiană. Apoi Pr. Coriolan Mureşan, asistent spiritual pentru sectorul adulţi din cadrul ACRO care a explicat motto-ul cursului de formare „Suntem gata să răspundem chemării lui Dumnezeu”.

Primul moment formativ a fost susţinut de Părintele Emilio Centomo care a încercat să răspundă întrebării „Ce este parohia?” Părintele Emilio a prezentat parohia ca un loc privilegiat în care se desfăşoară viaţa creştină şi se trăieşte experienţa Bisericii. Apoi a prezentat diferite tipologii de parohie şi a invitat participanţii să descrie o parohie a viitorului pornind de la trei elemente necesare pentru noua evanghelizare: atenţia spre toţi credincioşii parohiei, atenţia vis-a-vis de educaţie şi spiritul misionar.

A urmat apoi sesiunea plenară în care s-au prezentat concluziile grupurilor de discuţii. Apoi, Pr. Felix Roca, asistent spiritual general al ACRO a salutat participanţii şi i-a însoţit în vizita pe care aceştia au făcut-o la Casa de copii a Surorilor Asumpţioniste de la Baraţi şi în Parohia Faraoani unde s-a celebrat Sfânta Liturghie împreună cu comunitatea locală. A urmat apoi cina oferită de Parohia şi Acţiunea Catolică din Faraoani şi o seară tradiţională în care participanţii la curs au avut ocazia să descopere tradiţii populare precum şezătoarea şi dansurile folclorice specifice zonei. Ziua s-a încheiat cu rugăciunea de seară – completoriul rostit împreună cu membrii Acţiunii Catolice din Faraoani.

Sfânta Liturghie în rit bizantin celebrată de asistentul spiritual naţional al sectorului adulţi – Pr. Coriolan Mureşan a deschis a treia zi a cursului de formare. A urmat apoi al doilea moment formativ susţinut de dl. Lucio Turra care a vorbit participanţilor despre „Rolul laicului din Acţiunea Catolică în parohie”. Dl. Lucio a vorbit despre „lucrurile de bază” atunci când se vorbeşte despre laici şi implicarea acestora în viaţa parohiei şi apoi a enumerat caracteristicile vocaţiei laicale aşa cum sunt prezentate acestea în Magisteriul Bisericii. S-a subliniat importanţa implicării laicilor din Acţiunea Catolică în viaţa parohiei şi s-au enumerat lucrurile care caracterizează sau ar trebui să caracterizeze un laic adult din Acţiunea Catolică şi anume: a fi un adult în credinţă ceea ce presupune a avea o regulă pentru viaţa spirituală; a fi un adult în formare adică a parcurge un „parcurs” formativ atât personal, cât şi de grup; a fi un adult preocupat de educaţia şi formarea noilor generaţii; a fi un adult implicat activ în viaţa parohiei şi nu în ultimul rând a fi un adult în responsabil în societate.

În după-amiaza zilei,  PS Petru Gherghel, episcopul locului a salutat participanţii la acest curs şi a felicitat organizatorii pentru perseverenţa cu care aceştia propun astfel de activităţi de formare laicilor adulţi din Acţiunea Catolică.

A urmat apoi un laborator coordonat de preşedinta Acţiunii Catolice din România – Oana Tuduce, în cadrul căruia participanţii au aprofundat ceea ce înseamnă a fi educator adult în Acţiunea Catolică. Apoi a urmat o muncă în grupuri pe rituri în cadrul cărora participanţii au elaborat un profil al educatorului adult şi şi-au trasat câteva obiective şi activităţi pentru a putea propune figura educatorului adult şi în comunităţile parohiale şi eparhiale/diecezane unde Acţiunea Catolică este prezentă.

În cadrul ultimei sesiuni a cursului de formare toţi participanţii şi-au împărtăşit impresiile precum şi ceea ce vor face în mod concret în Asociaţiile din care provin, iar apoi au evaluat cursul şi au primit certificatele de participare.

Ziua s-a încheiat cu o Adoraţie Euharistică. La finalul acesteia toţi participanţii la curs au primit din partea organizatorilor mandatul AC simbolizat prin Compendiul Catehismului Bisericii Catolice, care reprezintă în mod concret invitaţia de a ne aprofunda credinţa şi a păşi cu încredere în Anul Credinţei care se va deschide oficial în luna octombrie.

Acest curs de formare a dat oportunitatea adulţilor de ambele rituri din Acţiunea Catolică din România să trăiască împreună momente unice de bucurie, formare, prietenie şi sărbătoare în cadrul familiei Acţiunii Catolice în cadrul căreia se experimentează mereu diversitatea şi catolicitatea Bisericii noastre.

Oana Ciobâncan şi Codruţa Fernea

Foto: “Adulţi, educatori în comunitatea parohială”

( fotografii)
1 ianuarie 1970

Alegerile locale din 2012

În calitate de membri ai asociaţiilor de tip acţiune catolică, a cărui scop primordial este formarea conşiinţelor laicilor, chemaţi fiind la o cetăţenie activă şi responsabilă în urbea noastră, vă facem cunoscută Declaraţia Conferinţei Episcopilor Catolici din România privind atitudinea la care Ierarhii noştri ne îndeamnă în aceste zile. În aceste momente suntem invitaţi să ne exersăm capacitatea de a discerne şi de a pune pe primul loc valorile moral creştine prin exercitarea dreptului la vot.

ONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel./fax 031/4361250
E-mail: secretariat@episcopat.ro
Blaj,
Nr. 51/10.05.2012

DECLARAŢIA
Conferinţei Episcopilor din România
referitoare la alegerile locale din 2012

Noi, episcopii catolici de ambele rituri din România, reuniţi la Blaj în sesiunea de primăvară, între 8 şi 10 mai 2012, îndemnăm pe fiecare creştin şi pe toţi oamenii de bună credinţă să-şi exercite dreptul şi responsabilitatea de a participa la vot, pentru alegerile locale din 10 iunie 2012.

Creştinii trebuie să aibă un rol activ şi esenţial în păstrarea şi promovarea valorilor creştine proprii poporului nostru, şi conforme cu învăţătura Sfintei Scripturi şi a Bisericii.

De aceea îndemnăm cu insistenţă pe toţi creştini să îşi exercite dreptul de a vota şi să voteze pe aceia care promovează valorile demnităţii umane, sprijină familia şi respectă viaţa încă din momentul conceperii ei şi până la sfârşitul ei natural, care promovează pacea, valorile eticii creştine şi creaţia lui Dumnezeu. Fiecăruia în parte şi tuturor nu ne este indiferent cine ne reprezintă politic valorile şi interesele sociale.

În exercitarea acestui drept constituţional şi cetăţenesc, nimeni nu trebuie să se lase influenţat de promisiuni, bani sau alte avantaje materiale.

Adresându-vă acest îndemn ne rugăm bunului Dumnezeu pentru binele ţării şi al poporului nostru.

Cu binecuvântare arhierească:

PF Lucian Card. Mureşan
arhiepiscop major,
mitropolit de Alba Iulia si Făgăraş,
preşedintele CER

ÎPS dr. Ioan Robu
arhiepiscop şi mitropolit de Bucureşti

ÎPS dr. Jakubínyi György
arhiepiscop de Alba Iulia

PS Martin Roos
episcop de Timişoara

PS Vasile Bizău
episcop de Maramureş

PS dr. Virgil Bercea
episcop de Oradea

PS Petru Gherghel
episcop de Iaşi

PS Alexandru Mesian
episcop de Lugoj

PS Böcskei László
episcop de Oradea

PS Tamás József
episcop auxiliar de Alba Iulia

PS Schönberger Jenő
episcop de Satu Mare

PS Aurel Percă
episcop auxiliar de Iaşi

PS dr. Florentin Crihălmeanu
episcop de Cluj – Gherla

PS Cornel Damian
episcop auxiliar de Bucureşti

PS dr. Claudiu Lucian Pop
episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore

PS Mihai Frăţilă 
episcop auxiliar, Vicariatul de Bucureşti

Adulţii, educatori în comunitatea parohială

În perioada 14 – 17 iunie 2012, se va desfăşura la Luncani (jud. Bacău) cursul de formare cu tema Adulţii, educatori în comunitatea parohială şi moto-ul – “Suntem gata să răspundem chemării lui Dumnezeu”, organizat de Federația Acțiunea Catolică din România (ACRO) şi coordonat de echipa națională a sectorului adulți.

Acest curs de formare este al doilea dintr-un parcurs formativ în trei etape şi se adresează responsabililor sectorului adulţi din Acţiunea Catolică din diecezele şi eparhiile unde aceasta este prezentă, cu intenţia de a fi o ocazie de formare a responsabililor parohiali şi de aprofundare a procesului educativ în comunitatea parohială şi în Acţiunea Catolică.

Program
Joi, 14 iunie

Sosiri
18.30 Sfânta Liturghie (în rit latin)
19.30 Cina
20.30 Seară informală
21.30 Rugăciunea de seară (în rit bizantin)
Vineri, 15 iunie

7.30 Rugăciunea de dimineaţă (în rit bizantin)
8.00 Micul dejun
9.00 Deschiderea sesiunii de lucru
9.30  Moment formativ : « Ce este parohia? » – Pr. Emilio CENTOMO, asistent spiritual AC Vicenza
10.30 Pauză
11.00 Discuţii în grupuri mici
13.00 Prânz
15.00 Plenară
16.30 Plecarea spre Faraoani
Vizita la Casa de copii a Surorilor Asumţioniste de la Baraţi
19.00 Sf. Liturghie cu comunitatea din Faraoani
20.30 Seară folclorică – Şezătoare&Cina
22.00 Completoriu (la Faraoani)

Sâmbătă, 16 iunie

7.30 Sfânta Liturghie (în rit bizantin)
9.00 Micul dejun
10.00 Moment formativ  “Rolul laicului în parohie” dl. Lucio TURRA, preşedinte diecezan AC Vicenza, Italia

11.00 Pauză
11.30 Discuţii în grupuri mici
12.30 Plenară
13.00 Prânz
15.00 Moment formativ  „Adulţii, educatori în parohie” Oana Tuduce, preşedinte  Acţiunea Catolică din România
16.00 Ateliere de lucru
18.00 Plenară
19.30 Cina
21.00 Adoraţie euharistică

Duminică, 17 iunie

7.30 Rugăciunea de dimineaţă (în rit bizantin)
8.00 Micul dejun
9.00 Concluzii, evaluarea cursului

10.30 Sfânta Liturghie comunitară
12.00 Prânzul /Plecări

Informaţii suplimentare: secretar@actiuneacatolica.ro

Înfrățire AC Iași – AC Nocera Inferiore- Sarno- Împreună în Cristos!

Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” Iași (AC Iași) continuă drumul către Cristos alături de prietenii din Acțiunea Catolică Nocera Inferiore- Sarno (AC Nocera Inferiore- Sarno).
Prima întâlnire s-a desfășurat în 13-16 octombrie 2011 la Iaşi când am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru o delegație însoțită de președintele diecezan Giovanna Civali și asistentul spiritual pentru sectorul tineri pr. Roberto Farruggio.
În perioada 24-27 mai AC Iași, reprezentată prin pr. Felix Roca, asistent spiritual diecezan, Adriana Ianuş, preşedinte diecezan, Gabriel Măriuţ, vicepreşedinte, Viorica Spătaru, responsabil diecezan, sectorul adulţi, Celina Dumitru, responsabil diecezan, sectorul tineri, şi Mariana Ciuraru, administrator, s-a deplasat la Nocera pentru a cunoaşte realitatea locală a asociaţiei cu care s-a înfrăţit.
În prima seară, în drum spre cazare, am vizitat Sanctuarul „Sf. Maria a Miracolelor din Sarno” , loc care oferă o panoramă minunată asupra orasului Nocera Inferiore-Sarno. Vineri dimineață după rugăciunea Laudelor realizată în capela Insitutului Surorilor „Fiicele Cartăţii ale Sângelui Preţios” din Pagani am vizitat în Nocera Inferiore Muzeul de Arhelogie, Galeria, Biserica „Sf. Anton”, Castelul „Fienga” şi Mănăstirea „Sf. Andrei” unde am avut ocazia să întâlnim doi preoți români care activează acolo.
După amiază am fost în Nocera Superiore unde am vizitat Baptisteriul, al doilea ca mărime din Europa, Mănăstirea „Sfânta Maria  a Îngerilor”, Parohia „Sf. Bartolomeu Apostol” (Sf. Cirus), Sancutarul „Materdomini”. Seara am participat la Sfânta Liturghie care a fost celebrată de pr. Roberto Farruggio și pr. Felix Roca în parohia „Sf. Maria a Constantinopolului”.După sfânta Liturghie a urmat întâlnirea cu asociația parohială, moment de sărbătorire a înfrăţirii asociaţiilor diecezane.
Seara s-a încheiat cu  întâlnirea Consiliul Diecezan, moment de comuniune și cunoaștere. Am împărtășit așteptările și inițiativele care duc mai departe această înfrățire, dorinţa de a face cunoscută realitatea țărilor din care facem parte. Ca membrii ai vechiului continent Europa, a cărui rădăcini sunt creștine, avem responsabilittaea de a păstra  şi promova valorile creștine mai ales în aceste timpuri supuse crizei morale și economice. Ne-am amintit istoria unei alte întâlniri – a Fericitului Ieremia Valahul, ne-am propus pe viitor să aprofundăm opera şi viaţa sa şi să încredinţăm protecţiei sale această înfrăţire a asociaţiilor noastre.
Sîmbătă, după rugăciunea de dimineaţă am pornit spre Angri, unde am vizitat Palatul Doria, Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Centrul Istoric, apoi ne-am îndreptat spre Pagani şi am vizitat Bazilica „Sf. Alfonso Maria de’Ligouri”, Muzeul şi Bilioteca Alfonsiana, Mănăstirea „Sf. Maria a Purităţii”, Sanctuarul „Sf. Fecioară Maria de pe Muntele Carmel”.
După- amiază împreună cu o parte din Consiliul Diecezan ne-am îndreptat spre palatul episcopal pentru a ne întâlni cu episcopul locului, P.S. Giuseppe Giudice. Seara am participat la sfânta Liturghie celebrată în Catedrala „Sf. Prisco”. În cinstea sărbătorii Rusaliilor în Catedrala din Sarno a avut loc o veghe de rugăciune, moment de preamărire şi binecuvântare alături de episcop şi credincioşii diecezei.
Sfânta Liturghie de duminică a încheiat această vizită. Plini de bucurie şi entuziasm ne-am întors în dieceza noastră pentru a continua misiunea de laici în via lui Cristos. Această întălnire ne-a ajutat să înţelegem imensitatea bunătăţii lui Dumnezeu manifestată prin  oamenii care sunt pe pământ. Toate acele locuri sfinte vizitate întăresc credinţa noastră şi ne susţin în încercările vieţii. Prietenia care s-a legat între aceste două asociaţii de acţiune catolică reprezintă un sâmbure de iubire şi dăruire care încolţeşte în inimile noastre.
Următoarele experienţe le vom trăi la evenimentele care vor avea loc în Dieceza de Iaşi: Întâlnirea Naţională a Tineretului Carolic din România, Adunarea Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice şi Jubileul de 20 de ani a Acţiunii Catolice „Sf. Iosif’’ Iaşi.
   Adriana Ianuș
Impresii:
O vizită fructuoasă, cu un program bogat și interesant, cu multe obiective religioase de vizitat și cu posibilitatea de a ne cunoaste reciproc. Mentionez doua momente care m-au impresionat în mod deosebit. Vizita la Conventul Sf. Andrei, unde ne-au așteptat doi preoți franciscani români iar dupa prezentarea lăcașului de cult au oferit cărți scrise în limba italiană despre Fericitul Ieremia întregii delegații. Ne-am reamintit câteva lucruri despre Fericitul Ieremia, a plecat din  Moldova ajungând să trăiască o viață de sfințenie pe meleagurile din Napoli. Am fost plăcut surprinsă când la întalnirea cu Consiliul Diecezan, Giovanna Civale, președinte diecezan a propus să se aprofundeze activitatea Fericitului Ieremia în Italia. Deosebită a fost și organizarea nopții de veghe la Coborarea Sfântului Duh la Catedrala din Sarno. A fost o adorație minunată, celebrată de episcopul diecezei, cu multe cântece frumoase. (Viorica Spătaru)
Trei zile în care am cunoscut istoria şi stilul de viaţă al câtorva persoane reprezentative din Dieceza Nocerra  Inferiore – Sarno. Această înfrăţire o văd ca pe o metodă de susţinere şi îmbogăţire culturală şi spirituală. Am cunoscut oameni deschişi şi care îşi oferă cu pasiune timpul şi cunoştinţele pentru a fi în slujba Bisericii. Am cunoscut-o pe Carmela Tortora –vicepreședinte diecezan, sectorul tineri cu care am avut ocazia să împărtăşim câteva din experienţele noastre şi mai ales din proiectele de viitor. A fost o ocazie de ne inspira din cultura istorică, de a identifica aspectele care ne unesc dar şi de a extrage bogăţia din acele aspecte care ne diferenţiază. În aceste zile am experimentat foarte bine rolul comunicării şi roadele sale dar şi prezenţa Duhului Sfânt. Cum bine se ştie că orice prietenie începe prin a identifica aspectele comune dar şi de a accepta cele mai puţin comune, drumul de la Roma la Nocerra Inferiore ne-a ajutat să identificăm un aspect comun şi anume Fericitul Ieremia al cărui drum este bine cunoscut. M-a impresionat faptul că a şi fost propus ca patron al acestei înfrăţiri, semn că Duhul Sfânt lucrează. Toată această experienţă mi-a reînnoit entuziasmul!  (Celina Dumitru)
Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost simplitatea și bucuria cu care ne-au primit, cu care ne-au vorbit și prietenia deschisă pe care ne-au oferit-o. Dacă ar fi să subliniez doar o singură idee cu care am rămas cred că aș rămâne la faptul că ei pun foarte mare accent pe credința în Dumnezeu, pe încrederea și prietenia celorlalți și pe faptul că mai înainte de a judeca o țară, o persoană, trebuie mai întâi să o cunoști și să o privești așa cum este: fiu și prieten al lui Dumnezeu. (Mariana Ciuraru)

WordPress Theme Design