Curs pentru animatori

În perioada 14 – 17 iulie 2011, se va desfăşura la Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita) cursul de formare pentru animatori cu tema ”Trăieşte din plin în AC, fii animator!” şi moto-ul – “În dar aţi primit, în dar să daţi” (Matei 8,10), organizat de Federația Acțiunea Catolică din România (ACRO) şi coordonat de echipa națională a sectorului copii.

Prin acest curs de formare, Acţiunea Catolică din România propune redescoperirea identităţii și importanței animatorului Acţiunii Catolice în Biserică și în societate şi încurajează formarea lor continuă prin însuşirea unor modalități practice de realizare a activităților Acţiunii Catolice în parohie.

Program

JOI, 14 iulie 2011

18.00  Sosirile participanţilor

19.00  Sfânta Liturghie

20.00  Cina

21.00  Seara de cunoaştere

22.30  Rugăciune de seară

 

VINERI,  15 iulie 2011

08.00  Sfânta Liturghie

09.00  Micul dejun

10.00  Deschiderea cursului.

Sesiuni formative:

“Animator…de ce?” – Pr. Felix Roca, asistent spiritual general al ACRO

“Animator … pentru ce?” – Pr. Florin Sescu, asistent spiritual al sectorului copii al ACRO

11.15  Pauză

11.30  Atelier de lucru

12.30  Plenară

13.00  Prânz

15.00   “Animator…pentru cine?”

Oana Tuduce, preşedinte ACRO & echipa sectorului copii

15.40  Ateliere – jocuri de rol pe tipologii ale copiilor şi medierea conflictelor

16.40  Plenară

17.00  Pauză

17.20  Animatorul îndeamnă la caritate şi rugăciune (Latura caritativă şi latura liturgică)

19.00  Cina

20.00  Atelier  “Animator …cum?”

22.30  Rugăciune de seară

 

SÂMBĂTĂ, 16 iulie 2011

08.00  Micul dejun

09.00  Sfânta Liturghie

10.30  “Animator… cum?” metode & tehnici

11.30 Pauză

11.45 Animatorul  implicat în  formarea copiilor (Latura formativă)

13.00  Prânz

15.00  Activităţi specifice laturii cultural-recreative

16.00   Jocuri de cunoaştere şi activităţi practice cu copiii Casei “Sf. Iosif” – Odorhei

17.00  Pauză

17.20  Atelier  de pregătire  a unui moment recreativ împreună cu copiii

19.00  Cina

20.00  Serata animatorilor  împreună cu copiii

22.30  Rugăciune

 

DUMINICĂ, 17 iulie 2011

08.30  Mic dejun

09.30  Evaluarea cursului, concluzii

10.30  Pauză

11.00  Sfânta Liturghie

12.00  Prânz

13.00  Plecări

 

 

Curs formare pentru responsabilii adulţi din AC

În perioada 24-26 iunie 2011 Acţiunea Catolică din România (ACRO) sectorul adulţi a organizat la Deva, în Parohia Greco-Catolică „Imaculata”, primul modul al cursului de formare pentru adulţi cu tema  „Redescoperirea iubirii aproapelui – Adulţi educatori în familie”, având motto-ul „Mergi şi tu şi fă asemenea”(Luca10,37).

Au participat membri ai Acţiunii Catolice Iaşi şi membri ai Asociaţiei Românilor Uniţi, Greco-Catolici (AGRU), care sunt implicaţi la nivel parohial sau diecezan în activităţi sau proiecte privind sectorul adulţi şi problematica familiilor.

Cursul a fost organizat prin două conferinţe în dimineaţa zilei de sâmbătă: „ A educa în familie. A educa în familia Acţiunii Catolice” (psiholog Oana Tuduce, preşedinta ACRO) şi „Transmiterea credinţei prin familie” (pr. Pablo Guerrero SJ, provincial al Societăţii lui Isus din România). Conţinutul conferinţelor a fost aprofundat în atelierele din după-amiaza zilei de sâmbătă. Cursul va sta la baza unor materiale formative pentru sectorul adulţi al Acţiunii Catolice din România.

Pe lângă momentele liturgice şi formative participanţii au făcut o vizită la vechiul sanctuar greco-catolic de la Prislop, amintind marile figuri de Episcopi şi călugări bazilieni mărturisitori ai credinţei în secolul al XX-lea.

Cursul s-a încheiat cu participarea la Sfânta Liturghie  a comunităţii locale în Parohia „Imaculata” din Deva

 

 

( fotografii)
1 ianuarie 1970

 

Seminar despre Legislaţia internaţională a drepturilor omului în lumina doctrinei sociale a Bisericii

 

În perioada 20 – 24 iunie 2011, a avut loc la Bujumbura, în Burundi (Africa) la Casa Mişcărilor de Acţiune Catolică, primul Seminar despre Legislaţia internaţională a drepturilor omului în lumina doctrinei sociale a Bisericii cu tema: „Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă; pentru că Fiul Omului este stăpân şi al sâmbetei” (Mc 2,27-28).

Seminarul a reunit reprezentanţi ai ţărilor aparţinând ACEAC (Asociaţia Conferinţelor Episcopale a Africii Centrale): Burundi, Ruanda, Republica Democratică Congo, precum şi participanţi din Italia şi România fiind promovat de Institutul Giuseppe Toniolo al Acţiunii Catolice din Italia, de Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice în colaborare cu Comisia pentru apostolatul laicilor din Burundi şi cu Mişcările de Acţiune Catolică.

Acest seminar a vrut să fie un cadru de formare pentru responsabili, asistenții spirituali ai Mişcărilor de Acţiune Catolică şi Comisiei Justiție și Pace Laicale. Au participat şaizeci de persoane: episcopi, preoţi, persoane religioase, laici din aceste ţări, precum şi mass-media.

Temele propuse spre dezbatre au fost următoarele:

 1. Lectură introductivă privind provocările majore care împiedică pacea şi democraţia în ţările din regiunea Marilor Lacuri, susținută  de către Excelenţa Sa Arhiepiscopul Mons Simon Ntamwana Gitega şi preşedinte al Asociaţiei Conferinţelor Episcopale din Africa Centrală (ACEAC) .
 2. Demnitatea umană ca o prioritate etică, moment susținut de către pr. Salvator Niciteretse, coordonator al Forumului Internaţional african al Acţiunii Catolice şi secretar al CEAL Burundi.
 3. Legislația internațională privind drepturilor omului, pentru a proteja demnitatea umană sesiune susținută de către Dr. Sandro Calvani Director al Centrului de Excelenţă ASEAN privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului de la Institutul Asiatic de Tehnologie din Bangkok.
 4. Eficacitatea  drepturilor omului pentru a construi o pace de durată într-o societate democratică, sesiune susținută de către Dr. Riccardo Moro, economist, expert pe apel internaţional, purtător de cuvânt la Global Call to Action Agnaist Poverty din Italia.
 5. Reconcilierea ca o modalitate de a realiza o pace de durată, moment susținut de către Arhiepiscopul Evariste Ngonagoye Arhiepiscop de Bujumbura şi preşedinte al CEAL.
 6. Identitatea Acţiunii Catolice şi perspectivele Forumului Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC) prezentări susținute de către pr. Felix Roca şi Adriana Ianuș din România. Toate acestea au fost îmbogăţite prin diferite mărturii ale participanţii și prin  lucrările realizate în grupurile de dicuții .

Participanţii au discutat despre provocările majore ale demnității umane şi drepturile inalienabile: insecuritatea persistentă, sărăcia, nedreptatea socială, analfabetismul,  proasta guvernare, corupţia,  şomajul, libertatea de exprimare, deteriorarea valorilor, urgența reconcilierii, necesitatea culturii unei paci, nevoia de formare globală mai ales în învăţătura socială a Bisericii.

Participanţii au  recăpătat cunoştinţa unei vocaţii laiciale care, prin botez, sunt co-responsabili în misiune şi în viaţa Bisericii, martorii ai lui Cristos în lume.

Participanţii se angajează la următoarele :

 • – Să apere darul sacru al vieţii în ocrotirea şi promovarea demnităţii persoanei umane şi drepturile sale inalienabile, în exercitarea carității faţă de cei mai săraci, în formarea conştiinţelor în căutarea justiţie și păcii şi reconcilierea principiilor subsidiarităţii, a binelui comun şi a solidarității în diferite realităţi sociale.
 • – Să  promoveze  cunoașterea drepturilor omului în limbile locale pentru a se asigura că drepturile omului sunt accesibile tuturor.
 • – Să aprofundeze cele patru note caracteristice ale Mișcărilor de Acțiune Catolică prezentate în Apostolicam Actuositatem (Nr. 20): eclezialitatea, laicitatea, organicitatea, colaborarea cu ierarhia.

Recomandările episcopilor

 • – Promovarea acestor tip de seminarii de formare în colaborare cu inițiatorii.
 • – O prezență activă la situaţia dramatică a poporului şi propunerea unor linii de acțiune, prezentate în scrisorile pastorale,  pledând pentru binele poporului.
 • – Promovarea şi stimularea în timp  a unei culturii privind dialogul pentru rezolvarea conflictelor.

Participanţii au mulțumit episcopilor care au susţinut conferințele și au prezidat celebrările euharistice, Institutului Giuseppe Toniolo al Acţiunii Catolice, Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice și tuturor celor care au contribuit la succesul acestui seminar.

Seminarul s-a încheiat mulțumind Excelenţei Sale Nunţiu Apostolic în Burundi şi reprezentantului Guvernului.

Adriana Ianuş

Foto: Seminar în Burundi

( fotografii)
1 ianuarie 1970

Redescoperirea iubirii aproapelui – Adulţi educatori în familie

În perioada 24 – 26 iunie 2011, se va desfăşura la Deva (jud. Hunedoara) cursul de formare cu tema Redescoperirea iubirii aproapelui – Adulţi educatori în familie şi moto-ul – „Mergi și fă și tu asemenea” (Luca 10,37), organizat de Federația Acțiunea Catolică din România (ACRO) şi coordonat de echipa națională a sectorului adulți.

Acest curs de formare este primul dintr-un parcurs formativ în trei etape şi se adresează responsabililor sectorului adulți din Acțiunea Catolică din diecezele şi eparhiile unde aceasta este prezentă, cu intenția de a fi o ocazie de formare a responsabililor pentru familii şi de aprofundare a procesului educativ în familie şi în Acţiunea Catolică.

 

Program:

Vineri, 24 iunie 2011

16.00 Sosirea participanţilor, cazarea

18.00 Sfânta Liturghie împreună cu comunitatea locală la Biserica „Imaculata” Deva

19.00 Prezentarea Acţiunii Catolice din România

20.00 Seară tradiţională

21.30 Completoriu (în rit latin)

Sâmbătă, 25 iunie 2011

8.00 Sfânta Liturghie în rit latin

9.00 Micul dejun

10.00 Conferinţă „ A educa în familie. A educa în familia Acţiunii Catolice”

Invitat: psiholog Oana Tuduce, preşedinte ACRO

Moderator: Av. Cristina Purice, vicepreşedinte interimar sector adulţi ACRO

11.00 Pauză

11.30 Conferinţă: „Transmiterea credinţei prin familie”

Invitat: Pr. Pablo Guerrero SJ, superior provincial al Societăţii lui Isus în România

Moderator: Pr. Coriolan Mureşan, asistent spiritual sector adulţi ACRO

12.30 Prânzul

15.00 Ateliere de lucru – Coordonator: Pr. Coriolan Mureşan

16.30 Plenară

17.30 Vizitarea Cetăţii Deva

20.00 Cina

21.00 Dupăcinarul mic (în rit bizantin)

 

Duminică, 26 iunie 2011

08.00 Micul dejun

09.00 Concluzii – încredinţarea misiunii, înmânarea diplomelor

10.00 Sfânta Liturghie la Biserica „Imaculata” Deva

12.30 Prânz

Plecarea participanţilor


WordPress Theme Design