Kigali: Participare AC România la a IV-a Întâlnire a Acţiunii Catolice din Africa

Din Kigali, Rwanda, unde se desfăşoară Întâlnirea Acţiunii Catolice din Africa, ne scrie Codruţa Fernea, (secretar general al Acţiunii Catolice din România)

Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice în colaborare cu Comisia Episcopală pentru Apostolatul laicilor din Rwanda organizează în această perioadă 10-14 martie 2010 la Centru Sf. Francisc de Assisi din Kigali, Rwanda, cea de-a IV-a Întalnire continentală a Acţiunii Catolice din Africa care reuneşte peste 100 de responsabili preoţi şi laici din ţările: Kenia, Uganda, Sudan, Tanzania, Burundi, Rwanda, R.D. Congo, Republica Centrafricană, şi Republica Congo. Din partea Europei, participă responsabili din Italia, Spania şi România.

Întâlnirea este un moment de formare şi reflexie asupra modului în care Acţiunea Catolică din Africa participă la viaţa Bisericii de pe acest continent.  Tema întâlnirii africane  “Acţiunea Catolică, în serviciul reconcilierii, justiţiei şi păcii” este în aceaşi tonalitate cu tema întâlnirilor continentale ale Acţiunii Catolice: “pâine, viaţă, pace, libertate”, care se vor desfăşura în acest an în Europa, Asia şi America.

2010_rwanda_037

În cadrul întâlnirii a fost aprofundat mesajul Sinodului Episcopilor pentru Africa iar mărturia laicilor din Acţiunea Catolică care au fost invitaţi să participe la lucrările Sinodului, a ajutat participanţii să înţeleagă care poate fi rolul Acţiunii Catolice în răspândirea şi transpunerea în practica de zi cu zi a acestui mesaj. Alte subiecte abordate în cadrul întâlniri au fost:  “Catehism si formare in Kenia”, “Participarea şi coresponsabilitatea laicilor în Biserică”, “Doctrina socială a Bisericii, sinergie şi solidaritate”, “Pespective FIAC”

2010_rwanda_058

“Voi sunteţi sarea pământului,… voi sunteţi lumina lumii”(Mt 5, 13-14) este motto-ul în jurul căruia s-a desfăşurat această întâlnire. Pe un continent cu mari dificultăţi în ceea ce priveşte demnitatea persoanei umane, răsună bucuria de a fi apostoli ai lui Cristos şi de a fi lucrători în via Domnului.

Codruţa Fernea

secretar ACRO

2010_rwanda_099

Chişinău: Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice

În cadrul Celei de-a X-a întâlniri a președinților conferințelor episcopale din sud-estul Europei, desfășurată la Chișinău în perioada 25-28 februarie 2010, a avut loc  o sesiune de lucru despre formarea laicilor în cadrul Acțiunii Catolice.

Această sesiune de lucru a fost organizată de Forumul Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC) și a avut ca reprezentanți pe Mons. Domenico Sigalini – Episcop de Palestrina, asistent ecleziastic al FIAC și asistent general al Acțiunii Catolice Italiene și pe Chiara Finocchietti – responsabilă a departamentului de tineri din cadrul FIAC și vicepreședinte al sectorului tineri în Acțiunea Catolică Italiană. Din partea Acțiunii Catolice din România au participat pr. Felix Roca – asistent spiritual general și Anca Frona – vicepreședinte al sectorului tineri.

Sesiunea de lucru s-a deschis cu salutul PS Anton Coșa, episcop de Chișinău și a continuat cu un moment de formare susținut de Mons. Domenico Sigallini pe tema „Formarea de laici sfinți în Biserică și în lume. Acțiunea Catolică în slujba formării laicilor în cadrul Bisericii locale: un dar, o resursă, o îndatorire”. S-a subliniat vocaţia la sfinţenie a fiecărui laic și s-au evidențiat caracteristicile formării în cadrul Acțiunii Catolice: centralitatea lui Cristos, pasiunea de a crea relații umane, dragostea față de Biserică și curajul de a fi martori și de a da mărturie în societate.

A mai luat cuvântul Nunţiul apostolic în România şi Republica Moldova, IPS Francisco-Javier Lozano, îndemnând tinerii moldoveni prezenți, membri ai Acțiunii Catolice, la o trăire autentică a credinţei lor. IPS Ioan Robu, Arhiepiscop de Bucureşti, a accentuat caracterul unitar al Acțiunii Catolice, care asigură un parcurs formativ pentru toate sectoarele de vârstă, de la copii, cei mai mici protagoniști, până la vârsta adultă a maturității.

În continuare, Chiara Finocchietti a prezentat o parte din inițiativele departamentului tineri din cadrul FIAC, unde se dorește și o participare a tinerilor din cadrul Acțiunii Catolice moldovene: Întâlnirea continentală de la Cracovia (5-9 mai), pregătirea pentru Ziua Mondială a Tineretului, Madrid 2012 s. a.

Au mai fost prezenți la dezbateri PS Christo Proykov, Episcop de Sofia și Youssef Soueif, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Maronite din Cipru.

În partea a doua a zilei a avut loc o întâlnire cu tinerii din Acțiunea Catolică din Chișinău, unde s-au evidențiat aspectele comune care unesc asociațiile de Acțiune Catolică din Moldova, România și Italia.

Anca Frona

Chisinau 022

Chisinau 058

Chisinau 047

Chisinau 038

foto grup

WordPress Theme Design