Sărbători binecuvântate!

craciun2009

În Solemnitatea Naşterii Mântuitorului noi celebrăm întruparea lui Dumnezeu. Acesta s-a făcut om pentru ca noi să fim părtaşi ai naturii divine. În întruparea Fiului său Dumnezeu a pus o sămânţă din divinitatea sa în natura umană pentru ca noi să nu abandonăm demnitatea noastră. Astfel existenţa noastră personală şi a lumii întregii este luminată: „Cuvântul era lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om.” (In 1,9).

Celebrarea Naşterii Mântuitorului să mărească recunoştinţa noastră faţă de Dumnezeu, să ne întărească în convingerea demnităţii noastre şi să lumineze întunericul din lume.

Crăciun fericit!

La Mulţi Ani 2010!

Preoţi şi laici pe drumul sfinţeniei

Pornind de la premisa că fiecare responsabil al Acţiunii Catolice are nevoie de o experienţă profundă de întâlnire cu Dumnezeu pentru a creşte în viaţa spirituală şi pentru a susţine pe alţii în trăirea credinţei şi asumarea propriei vocaţii, Federaţia Acţiunea Catolică din România a organizat în perioada 27 – 30 noiembrie 2009, exerciţii spirituale naţionale pentru cele trei sectoare de vârstă – copii, tineri şi adulţi.

Tema „Preoţi şi laici pe drumul sfinţeniei” şi mottoul „Întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh slujiţi Domnului.” (Rom 12,10-11) au fost alese unitar pentru cele trei sectoare de vârstă. Exerciţiile spirituale s-au desfăşurat la Centrul Manresa pentru sectorul adulţi, la Mănăstirea franciscană de la Pârâul Rece pentru sectorul copii şi la Mănăstirea surorilor Congregaţiei lui Isus de la Timişu de Sus pentru sectorul tineri.

Bernadeta Fartade ne relatează cum s-au desfăsurat exercitiile spirituale adresate sectorului copii:  „Au participat educatori şi animatori pentru copii din AC Iaşi, ASTRU Cluj şi ASTRU Blaj. Exerciţiile au fost coordonate de asistentul spiritual naţional al Acţiunii Catolice pentru sectorul copii pr. Florin-Petru Sescu, împreună cu membrii ai echipei naţionale a sectorului copii: Farţade-Gabor Bernadeta şi Mureşan Codruţa. Programul exerciţiilor s-a deschis vineri, 27 noiembrie, cu Sfânta Liturghie. Ziua următoare, după o drumeţie prin pădure, s-a celebrat Sfânta Liturghie în mijlocul naturii, simţindu-ne astfel mai aproape de Dumnezeu, Creatorul nostru. Pe drumul de  întoarcere ne-am rugat devoţiunea sfîntului Rozariu. După-amiaza am avut prima meditaţieîn care am aprofundat trei lucruri necesare pentru întâlnirea cu Dumnezeu: deschiderea spre Dumnezeu, cunoaşterea limitelor proprii şi colaborarea cu Dumnezeu, având ca texte de referinţă: Mc 10, 17-27 şi Lc 1, 68-79. A doua meditaţie  a zilei de sâmbătă ne-a condus la aprofundarea cunoaşterii lui Dumnezeu, colaboratorul nostru, cel mai mare „seducător”, ajutaţi fiind de textele biblice din  Mt 16, 13-18, Mt 1, 18-25, urmate de împărtăşirea gândurilor, a sentimentelor trăite în  timpul de reflecţie personală. Ziua s-a încheiat după vizionarea primei părţi a filmului Papa Ioan al XXIII-lea  cu Roratele, aprindere a primei lumănări din Coroana Adventului şi rugăciunea de seara. Duminica dimineata, după rugăciunea de dimineaţă a urmat o a treia meditaţie despre sfinţenie ca şi colaborare cu harul lui Dumnezeu şi ca trăire în misiunea de educatori pe care o avem in cadrul Acţiunii catolice. Textele care ne-au sprijinit în acest sens au fost: Mt 5, 43-48, 1Tes 4, 1-3a, Ef 2, 19-22; 2Cor12, 7-10.  După celebrarea sfintei liturghii, urmată de prânz, a urmat a patra meditaţie referitoare la cele trei funcţii fundamentale primite la Botez şi însemnătatea urmării lui Cristos astăzi. După  vizionarea partii a doua din film a urmat  adoraţia euharistică şi  împărtăşirea  concluziilor participanţilor , încheindu-se astfel programul exerciţiilor spirituale.  Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru vremea frumoasă şi harurile primite, fraţilor franciscani pentru ospitalitate, părintelui Florin şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestor zile de har.”

DSCF4896

Crina Horvat şi Iulia Iova ne relatează cum s-au desfăşurat exercitiile spirituale adresate sectorului tineri: „Au participat 22 de tineri din toate asociaţiile membre ale Federaţiei Acţiunea Catolică din România: ASTRU Cluj, ASTRU Oradea, ASTRU Blaj şi  Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” Iaşi, împreună cu responsabilii din echipa naţională a sectorului tineri, Anca Frona – vicepreşedintele sectorului tineri şi Pr. Iuliu Muntean, asistent spiritual al sectorului tineri. Prima zi a început cu rugăciunea de dimineaţă, urmată de un moment de cunoaştere al participanţilor. A urmat apoi vizionarea filmului „Sleepers”, punându-se accent pe relaţia preot-laic. După-masa a fost dedicată meditaţiei personale, printr-o drumeţie pe munte prin pădure. Seara s-a încheiat cu o liturghie şi cu o dezbatere pe marginea filmului vizionat în prima parte  a zilei. Duminică, fiind prima zi de advent, am participat la liturghie împreună cu comunitatea din Timişul de Sus. Această zi a stat sub semnul interiorităţii. În prima parte a zilei, am vizionat filmul – Walk the line – descoperind viaţa şi cariera cântăreţului Johnny Cash, urmat de o discuţie despre alegerile pe care le facem în viaţă şi responsabilităţile pe care ni le asumăm. După masa a stat sub semnul meditaţiei personale, urmate de discuţii pe marginea filmului şi completarea unor fişe personale pregătite de Pr. Iuliu Muntean despre relaţiile cu ceilalţi şi dorinţele tinerilor.

DSC_6762

Cecilia Frăţilă ne releatează cum s-au desfăşurat exercitiile spirituale adresate sectorului adulţi: La sfârşitul săptămânii trecute, responsabilii sectorului adulţi din AC Iaşi şi AGRU, am reuşit să ne detaşăm de toată agitaţia cotidiană, să rezistăm tentaţiei televizorul şi să ne rezervăm un timp întâlnirii cu Dumnezeu în Exerciţii spirituale. Îndrumaţi de Părintele Coriolan Mureşan, am meditat asupra Planului de mântuire pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, creaturile sale, prin intermediului textului biblic Efeseni 1, 3-14, am „gustat libertatea – condiţia esenţială pentru a putea răspunde chemării lui Dumnezeu – împreună cu Avram, am experimentat sclavia păcatului (păcatul îngerilor, păcatul lui Adam şi al Evei, păcatul personal), – obstacol în comuniunea cu Dumnezeu, antiteza proiectului cu Dumnezeu -, această realitate care există în viaţa noastră şi care necesită o convertire zilnică. Putem spune că la capătul acestor zile ne-am regăsit curajul şi entuziasmul de a răspunde chemării lui Dumnezeu.”

DSCF1608

Impresii de la participanţi

„Fiind si prima experienta in domeniul exerciţiilor spirituale, pot spune ca a fost ceva deosebit, ce cu siguranta si-a lasat amprenta in caracterul si viata mea. Au fost două zile de linişte în care am auzit, poate nu lucruri noi, dar au fost lucruri spuse intr-o manieră diferită…şi cum am mai spus, am plecat cu multe propuneri, sper eu o persoană mai bunăsi mai capabilă de a fi animator.”( Silvia)

“Cele doua zile petrecute  la Paraul Rece,  împreună cu alţi educatori din diferite colţuri ale ţării şi asistentul spiritual Pr.Florin Sescu m-au facut să mă simt cu adevărat ca într-o familie: marea familie a Acţiunii Catolice!  Aici, sub aripile naturii si ale liniştii am incercat să meditez mai mult la căile care mă pot conduce la sfinţenie, la modul în care eu pot face ceva cu adevarat special pentru Isus … Experienţa în sine a fost unică şi extraordinară întrucât am găsit  şi nişte răspunsuri la întrebările pe care le aveam de ceva timp şi sunt sigură ca pe lângă pozele şi frumoasele amintiri pe care le-am acumulat aici voi rămâne şi cu ceva pentru suflet: voi rămâne cu Cristos, ghidul nostru spre munţii sfinţeniei!” (Celina)

DSCF5040

“Venite la timpul potrivit au fost pentru mine prilej de întâlnire cu Cristos şi găsirea păcii înterioare de care aveam atât de mare nevoie. O propunere mai importantă – iubirea şi respectul celorlalţi. Sfinţenia este o chemare universală, Dumnezeu ne da harul necesar, trebuie să vrem să îl primim şi să colaborăm cu El.”

Tineri răspund:

Dacă ai putea scrie o carte, ce titlu i-ai da şi despre ce ar fi vorba?

Aş  scrie o carte despre timiditate, explicând cât de mult suferă  aceste persoane pentru a nu mai fi marginalizate: Bogăţia timidităţii.

Aş  face o paralelă între iubirea de azi şi cea din Sf Scriptură – aş explica că a iubi nu este echivalent cu a te îndrăgosti: Iubirea.

Aş  vorbi despre nişte persoane care ajung în pragul disperării şi care reuşesc să-şi revină  cu ajutorul dragostei: Triumful dragostei.

Mesajul cărţii ar fi că  toate işi au rostul în lume, chiar şi răul şi deşi nu credem, binele învinge: Crinul din deşert.

Aş  scrie despre o familie care petrece zilele de Crăciun fără  o masă îmbelşugată, săracă  şi fără brad, dar care îl au pe D-zeu alături de ei si îi mulţumesc. Într-o altă paralelă, aş scrie despre o altă familie bogată, care are de toate, mai puţin dragostea faşă de d-zeu. Familiile se întâlnesc într-o iarnă de Craciun….: Povestea de Craciun.

Ar fi vorba despre necesitatea de a creşte în Cristos, conştientizarea fiecăruia, că  trebuie să se transforme, să  fie plăcut lui D-zeu: Sus, sus, tot mai sus.

Aş  scrie despre fapentruul că totul a fost creat pentru fiecare dintre noi – pentru a aperecia mai bine –  oameni, natura – are o limită pentru noi – pentru că aşa vrea natura – pentru că aşa a venit Dumnezeu

Cum se poate ajunge să  devi fericit într-o lume nefericită: De ce Cristos? sau Căutarea şi găsirea fericirii.

Despre încrederea în propria persoană: Aşa cum numai tu eşti.

Aş  vorbi despre viaţă, despre viaţa mea, trăiri, simţiri, gânduri, dubii, credinţe, speranţe, bucurii, întâmplări, oameni, comportamente, învăţături şi sfaturi pentru cei care nu sunt încă născuţi: Ai fost mereu lângă  mine.

DSCF5136


Participare la Forumul MeYouMe

În perioada 27-30 noiembrie, s-a derulat la Falerna (lângă Cosenza – Italia) a doua ediţie a reuniunii MeYouMe , la care au participat 150 de tineri din 19 ţări, responsabili ai asociaţiilor de tineret şi ai celor studenţeşti.

Reuniţi sub genericul: Tineret, incluziune socială şi dezvoltare în regiunea euro mediteraneană, tinerii au discutat despre dezvoltarea durabilă la nivel social, educaţional şi ambiental, abordând aspecte ale cooperării regionale, naţionale şi internaţionale. Detalii suplimentare despre programul reuniunii puteţi afla accesând pagina MeYouMe.

Personal, am trăit aceste zile sub semnul Cuvântului, descoperit în 3 ipostaze :

* trecând prin experienţa unui zbor anulat, am sesizat cât de rapid îţi sunt respectate drepturile călătorului de către compania de transport, atunci când cuvântul tău se uneşte cu celelalte cuvinte de nemulţumire, devenind un glas imposibil de ignorat, cel al mulţimii  – cuvântul care urneşte.

* dezbaterile intense şi frământările referitoare la adoptarea rezoluţiei reuniunii , privite ca un semnal de alarmă pentru implicarea activă a tinerilor în sectoarele de interes regional, naţional şi internaţional – cuvântul care dospeşte.

* impresiile împărtăşite de un venerabil doctor britanic, care, ajuns la vârsta retragerii din activitatea profesională, îşi dedică viaţa ajutorării semenilor din intreaga lume. Prin experienţa de viaţă acumulată i-a felicitat pe tinerii participanţi pentru elanul de care dau dovadă, reamintindu-le să nu uite că fiece clipă trăită e un dar de la Dumnezeu – cuvântul care zideşte.

Gabriel Codruţ Morariu

membru în echipa naţională tineri

Immagine-002.bis

Acţiunea Catolică în Chişinău

Duminică 29 noiembrie 2009 un grup de 18 tineri din Parohia „Providenţa Divină” din Chişinău au depus adeziunea la Acţiunea Catolică. Acest act înseamnă înfiinţarea Acţiunii Catolice în Dieceza de Chişinău.

În cadrul sfintei Liturghii PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, a apreciat iniţiativa tinerilor exprimându-şi dorinţa ca asociaţia din care s-au decis să facă parte să contribuie la apostolatul laicilor din dieceză.

Decretul de înfiinţare a fost însoţit şi de un decret de numire a pr. Mihai Bălan ca asistent spiritual al Acţiunii Catolice „Maica Bunului Sfat” din Chişinău.

La eveniment a fost prezent pr. Felix Roca, asistent spiritual general al Federaţiei Acţiunea Catolică din România şi asistent spiritual al Acţiunii Catolice „Sf. Iosif” din Dieceza de Iaşi.

După unele contacte în anii precedenţi cu Forumul Internaţional la Acţiunii Catolice s-au realizat mai multe schimburi de experienţă între grupul de tineri din Chişinău şi tinerii din Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iaşi. Dorinţa tinerilor din Chişinău a fost aceea de a cunoaşte mai bine Acţiunea Catolică. În urma acestor schimburi s-a ajuns la hotărârea de a înfiinţa această asociaţie de laici în propria dieceză.

Mai multe detalii se pot găsi pe http://www.catolicmold.md/stiri-md/1130/

Acţiunea Catolică din România doreşte Acţiunii Catolice „Maica Bunului Sfat” din Chişinău să crească atât în numărul membrilor cât, mai ales, în trăirea şi mărturisirea credinţei.


166_1130_img2

WordPress Theme Design