Weekend de formare

În perioada 9-11 martie 2007, Acţiunea Catolică din România (ACRO) a organizat la Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea, cursul de formare cu tema Proiectul formativ în misiunea Acţiunii Catolice şi motto-ul „Înnoiţi-vă spiritul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă omul cel nou”(Ef 4,23).

Activitatea de formare face parte din planul trienal de activităţi al federaţiei ACRO şi a fost organizată de Consiliul Director ACRO, format din: Oana Tuduce – preşedinte, Corina Gecăşan – vicepreşedinte sector copii, Anca Lucaci – vicepreşedinte sector tineri, Alin Tat- vicepreşedinte – sector adulţi, Codruţa Fernea – secretar şi pr. Felix Roca – asistent spiritual.

Au participat 80 de responsabili din asociaţiile fondatoare ale federaţiei: Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” din Diezeca de Iaşi, Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU din Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, Eparhia de Oradea şi Eparhia de Cluj-Gherla, Asociaţia Generală a Românilor Uniti-AGRU Naţional. Au fost de asemenea prezente şi organizaţii invitate, precum: Asociaţia Bărbaţilor Catolici „Sf. Iosif – muncitorul” din Dieceza de Satu Mare, Asociaţia Tineretului Catolic Maramureş şi Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU din Eparhia de Lugoj.

Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de PS. Virgil Bercea, eparhul locului şi responsabil cu laicii din parte Conferinţei Episcopilor Catolici din România, a deschis acest curs de formare. PS Virgil a îndemnat participanţii la acest curs să rămână fidelii apostolatului Bisericii „cu responsabilitate, dăruire şi încredere” şi să îl ia pe Cristos ca model de urmat fixandu-şi privirea spre El pentru că „ în El stă toata tăria noastră, cu El vom birui, pentru că dincolo de Cruce, dincolo de moarte dincolo de mormânt, este Învierea. Vă doresc ca în aceste zile aici la Oradea să găsiţi acest curaj în Domnul.”

Momentele formative au fost susţinute de Maria Grazia Tibaldi, secretara generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice. Aceasta a vorbit participanţilor despre necesitatea unui proiect formativ insistând asupra faptului că acesta va marca o etapă în atingerea scopului ACRO, aşa cum prevede statutul federaţiei, va implica o coresponsabilitate în această muncă şi va oferi o orientare, un itinerar formativ, atât pentru Acţiunea Catolică din România, cât şi pentru cei care doresc să o cunoască.

Munca în grupuri de discuţii pe sectoare (copii, tineri, adulţi) a favorizat în primul rând o mai bună cunoaştere a realităţilor asociative, o reflecţie asupra valorilor comune, dar şi o identificare a nevoilor, a necesităţilor asociative. S-a vorbit despre grup, ca şi loc de comuniune al membrilor AC şi despre specificitatea Acţiunii Catolice în ceea ce priveşte itinerarul formativ.

Sfintele Liturghii de rit latin şi bizantin, Calea Crucii, seara de rugăciune „Acţiunea Catolică – şcoală a sfinţeniei”, au constituit elemente esenţiale pentru spiritualitatea întâlnirii.

De o bogăţie culturală au fost seara cu produse tradiţionale, specifice fiecărei zone şi vizitarea catedralei greco-catolice „Sfântul Nicolae”.

Au fost zile de har şi bucurie pentru Acţiunea Catolică din România, care încearcă să trăiască cu fidelitate cele trei mandate încredinţate de servul lui Dumnezeu Papa Ioan Paul al II-lea la Loretto: „comuniune, contemplaţie şi misiune”.

Întâlnire Continentală Europeano-Mediteraneeană

„Încotro Europa? Creştinii – valorile şi speranţa viitorului” – aceasta a fost tema Celei de-a IV-a Întâlniri Continentale Europeano-Mediteraneene, desfăşurată în perioada 1-4 martie 2007, la Madrid în Spania. Activitatea a fost organizată de Acţiunea Catolică Spania în colaborare cu Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC).

 

Acţiunea Catolică din România (ACRO) a participat la această întâlnire cu reprezentanţi ai consiliului director: Oana Tuduce – preşedinte, Anca Lucaci – vicepreşedinte sector tineri, Codruţa Fernea – secretar, pr. Felix Roca – asistent spiritual. A fost prezent, de asemenea, şi Mihai Floran, membru ACRO.

 

Programul a cuprins dezbateri şi conferinţe despre Acţiunea Catolică şi contribuţia ei la noua Europă. Joi, 1 martie, PS Atilano Rodriguez Martinez, episcop de Ciudad de Rodrigo şi asistent spiritual al Acţiunii Catolice Spania, a prezentat mesajul papei Benedict al XVI-lea pentru această întâlnire. Un cuvânt de bun venit a fost adresat şi de Lourdes Azorin, secretar general al AC Spania. A urmat sfânta Liturghie celebrată în catedrala Almudena, de către Excelenţa sa Antonio M. Rouco Varela, cardinal arhiepiscop de Madrid.

 

Vineri, după rugăciunea de dimineaţă, Carlos Bru Puron, preşedintele Consiliului Federal Spaniol al Mişcărilor Europene, a vorbit despre realitatea socio-culturală a Europei. Acesta afirma că proiectul unei Europe unită în diversitate şi purtătoare de pace avansează dificil. În această fază instituţiile Uniunii Europene întâmpină multe obstacole. Dublul nu spus Constituţiei, exprimat în 2005 de către electoratul francez şi olandez, a tras un semnal de alarmă indicând că Uniunea Europeană e încă foarte departe de cetăţenii săi şi de veritabilele lor valori. „Europa de astăzi seamănă a fi o Europă fără vise, care riscă să se îndepărteze de planul solidarităţii, aşa cum a fost prefigurată de părinţii săi fondatori. La ora actuală această Europă comunitară are nevoie de un nou elan”.

 

A urmat conferinţa susţinută de Luigi Alici, preşedintele Acţiunii Catolice Italiene, care a prezentat mesajul Paolei Bignardi (coordonatoare FIAC) despre „Acţiunea Catolică în Europa – provocări şi oportunităţi.” Aşadar, Biserica astăzi se găseşte în faţa unor mari provocări: a dialogului între culturi, religii şi rase; a semnificaţiei credinţei într-un context de secularism accentuat; a construirii unui model de civilizaţie deschis viitorului, acordând o atenţie deosebită generaţiilor tinere. Biserica trăieşte, de asemenea, provocarea unei Europe unite, a dialogului şi a colaborării între Est şi Vest – cei doi plămâni – o vocaţie spirituală şi ecumenică.

 

După-amiază a avut loc o dezbatere de tip masă rotundă, coordonată de Oana Tuduce, preşedinta ACRO, cu tema „Tinerii creştini, apostoli constructori ai lumii”. A fost prezentat profilul unui tânăr de astăzi, din realităţi locale diferite: Italia, Spania, România, Ucraina şi Ţara Sfântă.

Sfânta Liturghie a fost concelebrată de Excelenţa sa Franceso Lambiasi, asistent ecleziastic al FIAC şi asistent spiritual al Acţiunii Catolice Italiene. Seara a avut loc o prezentare a activităţilor AC din toate ţările prezente la întâlnire: Argentina, Italia, Spania, Burundi, România, Malta, Israel, Ucraina, Bulgaria, Portugalia, Elveţia.

 

Ziua de sâmbătă a debutat cu rugăciunea de dimineaţă, după care a avut loc conferinţa cu titlul „Încotro Europa? Creştinii, valori şi speranţă în Europa”, susţinută de Excelenţa sa Elias Yanes Alvarez, arhiepiscop emerit de Zaragoza. „Un proiect ca acela al recompunerii Europei din punct de vedere spiritual, cultural, politic, la care creştinii sunt chemaţi să contribuie activ, urmăreşte să realizeze umanizarea societăţii, pornind de la evanghelia, pusă sub semnul speranţei” – a subliniat episcopul.

 

După-amiază, coordonaţi fiind de Luigi Alici, preşedintele Acţiunii Catolice Italiene, s-a dezbătut şi s-a aprobat documentul final al întâlnirii. Mesajul cuprinde printre altele, câteva provocări pe care participanţii le-au găsit primordiale pentru o „nouă evanghelizare” a Europei:

  • pe plan cultural: Astăzi comunitatea creştină are mai mult ca niciodată nevoie de dialog între culturi, expresie a inteligenţei umane, a schimbului liber şi senin, a unei reale „contaminări pozitive” între tradiţii, obiceiuri, ştiinţe şi naţiuni.
  • pe plan formativ: Se simte necesitatea unui angajament formativ, drept condiţie primordială, pentru a reda cetăţenilor conştiinţa necesităţii unei Europe unite politic, coerentă pe plan social şi cultural, ghidată de valori ce se regăsesc în principiile fundamentale ale demnităţii persoanei umane şi a binelui comun.
  • pe plan ecumenic şi inter-religios: Cu privirea aţintită spre Adunarea Ecumenică de la Sibiu din 4-7 septembrie 2007, creştinii trebuie să-şi lase inimile deschise spre o bogăţie spirituală care totdeauna porneşte de la de la un dialog ecumenic şi interreligios. Acest aspect stârneşte reale interese, mai ales după integrarea în Uniunea Europeană a unor ţări ca România şi Bulgaria, care sunt ţări majoritar ortodoxe.

Ziua de duminică a fost pusă sub semnul spiritualităţii, mai ales că s-a vizitat Avila, centru cultural şi religios.

 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru aceste zile de har trăite în Spania şi devenim conştienţi tot mai mult că prima vocaţie a Europei este aceea de a fi un „operator al păcii”, în interiorul limitelor sale şi pe scena mondială…

WordPress Theme Design